Webb-Bloggen

Sida 3

RSS

Varför många säljare till slut når sin inkompetensnivå

23 Oct 2018

Det finns många säljare anställda hos företagen i Sverige, några av dem är riktigt usla på att göra affärer, några är ganska bra på det de gör och några är fantastiskt duktiga. En del säljare når dubbla sin mål på halva utsatta tiden när andra kämpar för att håla näsan över ytan. Den här texten handlar om varför de bästa säljarna försvinner förr eller senare. Varför de i många fall avancerar till sin inkompetensnivå och fastnar där.

Vad gör man med en högpresterande säljare?

En riktigt vass säljare stöter ofta på problemet att deras chef inte förstår dem. I program för ledarutveckling får man ibland lära sig att sporra medarbetare att nå nya nivåer. Men som chef kanske du inte inser vilka nivåer den här toppsäljaren kan nå. En vanlig väg framåt är då att man överlåter till den högpresterande säljaren att hjälpa sina kollegor. Man förpassar alltså en säljare från att arbeta med leverans till att arbeta med utbildning.

När säljaren blir lärare

När säljaren har arbetat som lärare åt sina kollegor ett tag så händer ofta två saker.

 1. Säljaren tappar i prestation eftersom fokus ligger på att lära ut.
 2. Andra i organisationen börjar se säljaren som chefsmaterial.

Chefsmaterialet

När säljaren börjar identifieras som en kommande och blivande ledare eller säljchef så skiftar fokus ännu mer. Den som en gång var bäst på att göra affärer får nu veta att nästa naturliga steg i karriärsbanan är att få en chefstitel. Innan någon vet ordet av är affärsmannen inbokad på ett program för ledarutveckling. Vad som händer härnäst är att företaget gör en omorganisation och toppsäljaren får en ny titel, hen blir chef.

Inkompetensen kan vara nådd

En del människor som är riktigt bra på att göra affärer är också bra på att vara chefer. Utbildning och ledarutveckling kan ge verktygen som krävs för att en förändring ska ske och en blivande toppchef har skapats. Men i många fall så upplever den högpresterande affärsmannen att chefsrollen är svår. Den handlar inte längre om jaget utan nu handlar allt om laget. En viktig fråga är inte hur man stänger nästa affär utan hur man hjälper en medarbetare i sin rehabilitering. Den nyblivne chefen har hamnat i en rävsax, hen är chef som man ska vara och tror att det bara är att kämpa på i karriärstegen när det egentligen vore bättre att ta ett steg tillbaka, och bli säljare igen.

Några lärdomar på vägen

Några saker man kan ha i åtanke inför nästa samtal om sin egen ledarutveckling är följande:

 • En person som är högpresterande i en roll kan vara lågpresterande i en annan.

 • Ett steg i karriären behöver inte vara uppåt i organisationen.

 • En person som får utvecklas för att nå sin fulla potential kan vara en guldgruva för ett företag. Samma person som hamnar fel kan vara en katastrof.

 • Att leda handlar om att se människor och ge dem utrymme snarare än att stöpa dem i samma form.

Nya bokningssystem för hotell ger bättre upplevelser

28 May 2018

Egentligen är det konstigt att den nya tekniken först nu börjat implementeras i hotellbranschen. Teknik som funnits tillgänglig under lång tid, men som för just denna typ av servicebransch legat relativt orörd. Det är också en av anledningarna till varför många väljer bort att bo på hotell idag utan söker sig till andra alternativ.

De större kedjorna har i det här fallet en hel del att lära av mindre hotell som på ett snabbare sätt visat sig vara villiga att anamma de lösningar som finns. Vi har viss förståelse för att det ser ut så. En större hotellkedja är tungrodd och en teknisk förändring är en stor investering. Men, det är just det också: en ren investering.

Låt oss ge ett exempel på hur nya system kan underlätta för gästerna och göra deras hotellupplevelse både lättare och bättre. Hur ser det ut då du ska boka ett hotell? Du söker aktivt på internet och sköter din bokning online.

Så ser det ut, men sen då? Här börjar problemen. Som gäst så måste du komma till hotellet under en viss tid, du måste ställa dig i kön, du måste tala med personalen - vilket kan vara jobbigt om man varit på resande fot under en längre tid - och du måste betala, skriva under avtal och allmänt slösa en massa tid vid disken.

Nya bokningssystem för hotell ger gästerna en möjlighet att komma närhelst de vill, checka in och ut då de behagar och där betalningen sker genom samma automat som allt det vi ovan nämnde. Jämför detta med incheckning på en flygplats ungefär - så ser dagens bokningssystem för hotell ut och så anser vi att det också ska vara.

Styr allt via din hotell TV

Tekniken löper som en röd tråd från lobby till varje rum också. Genom en uppdaterad och modern hotell TV kan man ge gästerna en möjlighet att beställa roomservice, boka bord på restauranger eller beställa taxi. Detta utöver att sammankoppla sin dator, telefon eller surfplatta och se - via tv-skärmen - precis vad man vill. Eller delta vid något affärsmöte.

Allt genom hotellets Wi-Fi och där kunden inte behöver betala någonting extra. De kostnader ett uppdaterat bokningssystem kostar kommer man att spara in på personalkostnader och på den mer effektiva arbetsföljden som systemet för med sig. Det är dags att göra bytet nu - både för den egna verksamhetens skull och för sina gäster.

LEI Kod- det nya ID-kravet vid värdepappershandel

21 May 2018

Enligt EU-regler behöver samtliga företag och andra juridiska personer som genomför transaktioner med värdepapper ha en LEI kod. Detta gäller från och med 3:e januari 2018. Det finns ingen regel som säger när LEI koden måste skaffas men utan den kan inte transaktioner genomföras efter det datumet.

LEI kod är ett nytt ID-krav som därmed identifierar parterna när värdepappershandel genomförs. Syftet med införandet är därmed att kunna spåra handeln och aktörerna inom transaktionerna och därmed stärka skyddet mot exempelvis olaglig påverkan av kurser m.m.

Koden införskaffas hos en utgivare av LEI koder. En lista på företag som har rätten att ge ut koden kan exempelvis hittas på Leiroc.org. En första registreringsavgift betalas för första året. Därefter tillkommer en årlig kostnad så länge som företaget vill kunna handla med värdepapper. Önskar man inte handla mer behöver alltså inte koden förlängas. Väljer man däremot inte att förlänga och sedan ångrar sig får en första registreringsavgift betalas på nytt.

Med denna nya ID-kod skapas en mer transparens vilket innebär att berörda myndigheter (oavsett vilket land de befinner sig i) ska kunna spåra och kontrollera transaktioner med värdepapper.

Finansinspektionen har svenska ansvaret

För alla juridiska personer i Sverige innebär detta att samtliga transaktioner rapporteras in till Finansinspektionen. De kan därmed kontrollera och granska transaktioner vid misstanke om exempelvis brott.

Det är däremot inte Finansinspektionen som ger ut LEI kod vilket många tror. Detta sker av speciella utgivare av koderna. När man fått koden ska den registreras hos de värdepappersdepåer man utför handel hos. På detta sätt markeras sedan samtliga transaktioner med den unika koden.

Gäller inte fondandelar och kapitalförsäkringar

Kravet på LEI kod gäller för juridiska personer så länge handel sker direkt med värdepapper. Sker handel med fondandelar behövs inte någon kod. Detta då det är fondförvaltaren som köper och säljer värdepapper som ingår i fonden och därmed måste ha LEI kod.

Även när det kommer till kapitalförsäkringar behövs inte koden. Orsaken är att de värdepapper som en kapitalförsäkring ingår avi inte ägs av personen som har försäkringen. Det är istället försäkringsbolaget som har ägandet och därmed kravet på sig att ha en egen LEI kod.

Enskild firma – Gäller enbart för derivat

Ytterligare ett undantag på kravet på LEI kod kan hittas hos de som driver enskild firma. Om handel med värdepapper sker inom en enskild firma behövs inte LEI kod så länge som det inte är derivat man handlar med. Är det däremot derivat finns kravet på kod. Det är ett krav som funnits sedan några år och alltså inte något som tillkommit 2018.

Hur förändrar man ett företag?

8 Mar 2018

Det är många saker som ska fungera i ett företag. Särskilt, givetvis om det är ett stort företag. Ett stort företag kan agera som en jättekloss; trög, långsam att fatta beslut, trög till förändring, men kommer man till rätta med de negativa egenskaperna, kan ett stört företag samtidigt vara en otroligt stark organisation som med gemensamma krafter får till stånd förändringar och är till stor nytta för sina kunder. Vad är det som skiljer ett effektivt och starkt företag och ett som är trögt, långsamt och orörligt? I de flesta fallen skulle någon säga att det har med strukturen i företaget att göra. Medarbetarna på företaget samarbetar kanske dåligt med varandra. Många gånger kan man skylla på arbetsgången, att den fallerar. Andra gånger skyller människor på ledningen. Den är otydlig, kräver för lite av sitt företag eller sakna visioner om hur företaget ska utvecklas.

Så förändrar man en företags struktur

Så vad ska man göra om man vill förändra ett företag? Vad ska till för att få företaget att agera annorlunda? Den som får i uppdrag att genomföra ett stort förändringsarbete brukar ha många processer att leda medarbetarna genom. Vi kan nämna några här.

1. Ny struktur

En ny struktur brukar vara bland det första man genomför om man vill förändra ett arbetssätt, eller ett helt företag som gått i stå. En ny struktur kan bland annat innebär nya leverantörer. Nya funktioner i företaget. Ofta kan det innebär att vissa tjänster läggs ner och nya tillkommer. Man kanske slår ihop avdelningar på företaget och ser till att nya medarbetare samarbetar med varandra. Man kanske väljer ett nytt arbetssätt, en ny programvara och så vidare och så vidare.

2. Ny organisation

En ny organisation är nästan det samma som en ny struktur, men här menar vi själva ledningen. När man genomför en ny struktur, kanske man genomför en ny organisation. En organisation innebär att man tar på sig olika funktioner inom strukturen i ett företag.  Organisationen ska fungera som en avdelning som utför ett slags arbete, i samarbete med andra, eller självständigt.

3. Ny ledare och ledargrupp

När man genomför en ny struktur på ett företag och kanske omorganiserar företaget, brukar man nästan alltid utse en ny ledare, och en ny ledargrupp. En ny ledare är viktig för hela företaget. En ledare ser till att företaget arbetar på ett nytt sätt. En ledare ser till att medarbetarna får del av den vision som hen har. En ledare ser till att staka ut framtiden, och sätta upp mål för företaget. Hens uppgift är samtidigt att representera företaget utåt och dra till sig kapital och förtroende.

Just därför är ledaren väldigt viktig och har inte hen rätt egenskaper, eller rätta kunskaper om hur nya visioner och nytt arbetssätt ska implementeras blir det svårt för hen att genomföra förändringsarbetet. Det finns många ledarskapsutbildningar i Stockholm och på andra håll. När man har hittat en person som man vet är en bra ledare och har alla ledaregenskaper som man ser att man vill ha och behöver, då bör man satsa på den personen, och antingen träna upp hen själv, eller låta den personen genomgå en ledarskapsutbildning. Vad är det som gör en utbildning bra då? En av de viktigaste är väl ändå att utbildning bygger på rätt fakta, vetenskapliga sanningar och erfaren utbildare.

Utökad kontorsstädning ger stor effekt

5 Feb 2018

Vi människor har en förmåga att prestera bättre i miljöer där vi trivs, där vi känner oss hemmastadda och bekväma. Det är något som många arbetsgivare kan ta sig en funderare kring - hur ser det egentligen ut på den plats där mina anställda arbetar och kan jag göra någonting för att öka trivseln och därigenom höja prestationen hos varje enskild anställda?

Om vi tar ett vanligt företag inom IT som exempel så handlar det ofta om en större kontorslokal där de anställda sitter på varsin given plats och utför sina respektive arbetsuppgifter, En kontorsmiljö är känslig sett till att det dels handlar om väldigt mycket stillasittande och dels också om en miljö där sjukdomar lätt får fäste. I många fall så blir det också väldigt smutsigt - ju fler som finns i lokalen, desto mer smuts dras in, desto mer frekvent använd kök och toaletter och desto större blir behovet av en effektiv kontorsstädning.

Just kontorsstädning är det enkla sättet att öka trivseln. En ren miljö ökar moralen, den minimerar risken för att bakterier sprids och den skapar ett incitament för att de anställda ska hålla rent själva också.

Om ni på ert kontor i Stockholm (där flest kontor finns) har undermålig kontorsstädning så är det också troligt att de anställda slutar att bry sig, man ser ingen vinning i att hålla efter på sin plats, man bryr sig inte om att torka av köksbänkar och man struntar i att toaletterna ser allt annat än inbjudande ut.

Sker det motsatta - att er kontorsstädning håller god kvalitet - så visar de anställda ofta en större benägenhet att kröka ryggen för att plocka upp skräp och annat. Det enkla - och billigaste sättet - för en ökad produktivitet genom bättre trivsel är alltså att utöka sin kontorsstädning; eller byta det nuvarande städföretaget mot ett bättre sådant.

Är ventilationen problemet?

Den andra saken som man bör se över i en kontorsmiljö är vilken typ av ventilation som finns i lokalen. Det kostar naturligtvis mer pengar om den frågan skulle komma upp - och det är heller inte säkert att en hyresvärd går med på att investera i ett nyare ventilationssystem - men det är alltid väl spenderade pengar.

God ventilation är ett måste i en så pass krävande miljö som på ett kontor. Vi behöver frisk, cirkulerande luft för att kunna koncentrera oss genom en hel arbetsdag. Här kan en rörmokare göra skillnad. Det finns andra lösningar än att byta ventilationssystem som kan ge bättre luft.

I väntan på en obligatorisk OVK besiktning (där er hyresvärd kommer att få stå till svars för det nuvarande systemet och kan tvingas - enligt lag - att byta) så kan en rörmokare/ventilationstekniker hjälpa er till en bättre arbetsmiljö.

Läs mer om kontorsstädning på denna sida: http://www.stockholmkontorsstädning.se.

Olika sökfunktioner ger olika svar gällande hantverksföretag

21 Dec 2017

I Sverige är Google den dominerande sökmotorn. Men det är inte alltid som denna sökmotor ger exakt det resultat som man är ute efter. Då kan mer specialiserade och ”smala” sökkataloger användas. Ett exempel är Hitta.se som specialiserat sig på att lista företag och privatpersoner samt deras kontaktuppgifter. En jämförelse av ett par olika sökfunktioner visar att dessa visar mycket olika resultat.

I detta exempel bor en person i Enskede och vill komma i kontakt med företag som utför badrumsrenoveringar. I ett första skede för att få offerter och därmed önskar personen få kontakt med ett flertal företag inom branschen.

Vid en sökning på Hitta.se ges följande svar ”Din sökning på Badrumsrenovering Enskede gav inget resultat”. Därefter listas 46 företag som ligger runt om i Stockholm och ända upp till Bromma. Med tanke på sökningen var specifik så matchade inte sökresultatet förväntningarna. Enligt dem finns det alltså inget företag i Enskede som jobbar med badrumsrenoveringar. Eller så fungerar inte deras sökfunktion på så smala sökningar.

När sedan Eniro testas med exakt samma sökfras så visas 59 företag. På en karta visas de nio första företagen (vilka är mest relevanta) och det är tydligt att flera av dessa ligger i Enskede. Ett ligger exempelvis bredvid Enskedefältet. En annan vid Enskededalen.

I likhet med Hitta.se så visas även företag en bra bit utanför Enskede. Men de första sökresultaten är i alla fall tydligt relevanta.

På recensionssidan Reco får man ange tjänst (badrumsrenovering) och ort (Enskede) vilket alltså blir exakt samma sökning som hos Hitta eller Eniro. De presenterar då ”72 företag som ligger i närheten av Enskede med omnejd”. Detta i liket med Eniro. Men här går det även att smalna av och klicka på en länk som enbart visar de lokala företagen. Då minskas antalet till fem.

Varför visas bredare sökresultat?

Det kan finnas flera orsaker till att så många renoveringsföretag visas som inte har sitt säte i Enskede. Delvis kan det handla om den tekniska lösningen som sökfunktionerna är uppbyggda av. Men det kan även handla om att lokala företag inte nödvändigtvis måste anlitas. För att få in offert på badrumsrenoveringen kan företag kontaktas från större delarna av Stockholm. Detta åtminstone om det handlar om ett större projekt. Det kan vara så att Eniro, Hitta och Reco räknat med att deras besökare faktiskt kan sända in offertförfrågan till företag utanför Enskede och därav visar de upp dessa i sökresultatet.

Fördel att använda flera sökfunktioner

Som testet visar ovan är det mycket stor skillnad på vilka resultat man får. De som inte känner till något företag i närheten kan alltså med fördel använda flera olika sökfunktioner. Detta för att komma i kontakt med så många företag som möjligt som är villiga att lämna en offert. Precis som flera sökfunktioner visar så är det inte heller nödvändigt att enbart vända sig till företag i Enskede om en badrumsrenovering ska ske där. Många företag i stadsdelar runt omkring kan mycket väl också visa sitt intresse.

Vilken typ av skrivare behöver ni?

14 Dec 2017

De flesta företag är i behov av - minst - en fungerande skrivare. Man ska kunna skriva ut avtal, man ska kunna skriva ut lönespecifikationer, offerter och så vidare. En skrivare underlättar, utan tvekan , den dagliga verksamheten. Därmed inte sagt att en skrivare passar alla - nej, det finns väldigt många varianter och som företagare så finns det risker som ligger i att man väljer en skrivare med för låg prestanda i förhållande till sina behov; men där även det motsatta riskeras och innebär att man förköper sig. 

Man kan köpa en skrivare som, helt enkelt, klarar mer än vad man behöver och där man betalat för mycket pengar för något som i grunden är att anse som onödigt. 

"Att förköpa sig på en skrivare är lika illa som att köpa en skrivare med för låg prestanda. Undersök vilka behov ert företag har och hitta rätt modell för att få en maximal investering "

Det vi tänkte göra här är att gå igenom två olika skrivare, vilka för- och nackdelar respektive modell har samt om det finns något man bör tänka på. Genom detta hoppas vi att valet av skrivare ska bli lättare att göra för ert företag och er verksamhet. 

Genomgång av två vanliga typer skrivare 

Den svartvita skrivaren: I många fall så är det ett bättre val att köpa en mindre skrivare som enbart printar i svart och vitt. Driver du ett företags om enbart har utskrifter såsom exempelvis lönespecifikationer, fakturor och olika offerter så är förmodligen denna typ av skrivare bäst lämpad för din verksamhet och era behov. 

Här ska vi även säga att det inte på något sätt är ett nedköp rent prestandamässigt. En ny, modern skivare i svartvitt är ofta väldigt snabb - kan skriva ut upp till 38 sidor/ per minut; den första utskriften kommer redan efter en minut. Då den dessutom är väldigt liten så sparar den utrymme och kräver inget eget rum. 

Tänk dock på att välja en skrivare som är lätt att förstå sig på. En tydlig panel är ofta att föredra. Det finns även skrivare i svartvitt som går att para ihop med mobiler och paddor - något som säkerligen passar dig som är på språng. Du sitter kanske i bilen, ska lämna en offert på ett uppdrag, tar fram mobilen och printar ut din offert - som väntar på dig - medan du kör. 

“ Dagens skrivare tillåter mer flexibilitet. De har eget wi-fi och går att styra med appar. Som anställd kan du skriva ut med din mobil, med din surfplatta eller med din notebook - något som gör dig rörligare “ 

Färgskrivare: Vissa företag kräver färgskrivare inom sin sfär. Fördelen med dagens modeller är att de blivit mer och mer anpassade efter vår digitala vardag - utan att tappa i prestanda. även en mindre färgskrivare har väldigt hög funktionalitet och klarar av att tillgodose de behov som ett mindre, eller ett medelstort företag kan ha. De har ofta en egen wi-fi-anslutning och det underlättar då du inte behöver vara direktansluten och uppkopplad. Du får genom detta en större rörlighet. 

Det finns även färgskrivare där du kan ladda hem en app och styra den genom denna; du behöver inte längre din fasta dator - din skrivare kan styras från såväl mobil, surfplatta och notebook. Här skulle vi vilja nämna något om miljön också. Stora steg har tagits i utvecklingen där man ser att dagens skrivare har lägre energiförbrukning. Detta är till gagn både för miljön och för ditt företags ekonomi. 

Effektivare verksamhet med videokonferens

1 Dec 2017

Många företag har problem med skenande resekostnader; resor som därtill inte är särskilt givande sett till resultatet. Att skicka sina anställda på kundmöten, på möten med olika leverantörer samt möten med affärspartners är en stor post i budgeten och fråga är om dessa pengar inte kan läggas på någonting bättre?

Vi anser det och vi ska titta lite närmare på tekniken som möjliggör att det fysiska mötet - och resorna till detta - uteblir och där man, trots det, når samma effekt. Vi tänkte slå ett slag för en videokonferens och varför en investering i den nödvändiga teknik som krävs enbart är av godo. Här kommer några starka argument:

 • Färre resdagar. I och med att en videokonferens hålls i företagets ordinarie lokaler så effektiviseras arbetet. Inga resdagar, ingen trist väntan på en massa flygterminaler och inga långa väntetider på taxi. Efter avslutad videokonferens så kan medarbetarna direkt återgå till andra uppgifter.
 • Lägre omkostnader: Som sagt, resor kostar pengar och ställer man den summan mot att invester i teknik som möjliggör en videokonferens så handlar det om riktigt stor vinst.
 • Bättre för miljön. Flyget är en av de största miljöbovarna som finns. Att - som så ofta sker - flyga i ett halvfullt plan, enbart för ett icke-givande kundmöte är allt annat än miljövänligt. Som företag kan ni dessutom profilera er som mer miljövänligt - något som kan ge er ett bättre rykte och som kan leda till nya, mer medvetna, kunder.
 • Samlad styrka. Vad händer vid ett möte där frågor ställs och där du som anställd inte har något bra svar? Håller du en videokonferens så finns hela personalstyrkan tillgänglig - du kan exempelvis bjuda in en tekniker som direkt kan svara på frågorna som ställs. Mycket tyder på att det i slutändan leder till mer sälj, bättre resultat och en ökad omsättning.

 

Tänk på detta då ni väljer system för framtida videokonferenser

Det finns många företag som erbjuder lösningar som möjliggör en videokonferens - alla med olika för- och nackdelar och till olika priser. Utan att peka på någon specifik lösning som bättre än någon annan så tänkte vi ge några tips kring på vad man ska basera sina val på.

 • Bra bild och ljud. En videokonferens ska kännas som en ett “riktigt” möte. Dets ka kännas - och höras - som om ni sitter i samma lokal.
 • Portabel lösning: Vilket rum som helst ska kunna användas; en videokonferens ska kunna hållas vid “röd flagg”. En situation som kräver snabb lösning måste kunna hanteras per omgående - en mer portabel teknik är därför att föredra.


Lätthanterlig teknik. Rent krasst så ska alla anställda kunna dra nytta av tekniken och kunna sätta upp en videokonferens när som helst då tillfället kräver en sådan. Försök att sikta på teknik som inte är allt för avancerad sett till användningen.

 

 

Så syns du bättre vid lokala ”Googlingar”

20 Oct 2017

Företag som främst får sina kunder via sin hemsida har extremt mycket att vinna på att synas tydligt på nätet. De flesta använder Google när de ska söka efter en produkt eller tjänst och att då ligga högt upp bland sökresultaten innebär en stor fördel mot konkurrenterna. Detta oavsett om man är ett företag som säljer produkter via E-handel över hela Sverige eller om det är ett tjänsteföretag som enbart arbetar inom ett lokalt område.

Oavsett målgrupp eller geografiskt område finns likheter gällande hur man kan arbeta med SEO för att komma högt på Google. Samtidigt finns det specifika åtgärder som främst passar de som arbetar med att synas lokalt.

Exempel – Städfirma i Norrtälje

En städfirma i Norrtälje har märkt att många personer söker på ”Städfirma Norrtälje” på Google när de vill ha städhjälp i staden. Utöver det har ett par andra sökfraser definierats som speciellt aktuella att synas på. De vill därmed göra vad de kan för att kunder som söker med denna fras verkligen väljer deras företag.

Adwords – Att arbeta med Adwords är betydligt billigare för lokala företag än vid E-handel. Orsaken är att konkurrensen är betydligt lägre. Antalet städfirmor är starkt begränsat i Norrtälje och genom att arbeta hårt med ”Exakt Match” samt ”Negativa sökord” går det att smalna av kampanjerna i Adwords på ett sätt som tydligt skapar konverterande kunder till en låg kostnad.

Google Maps – Städfirman bör definitivt lägga in sina uppgifter på Google Maps. Den främsta orsaken är att Google Maps visas före det organiska söket. När en sökning sker på ”Städfirma Norrtälje” visas först Adwords, sedan Google Maps och till sist det organiska resultatet. Självklart bör man synas på alla dessa tre ställen. Vid denna sökning visas en mindre bild av Norrtälje där de olika städfirmorna markeras ut på en karta. Dessutom presenteras adress, telefon, öppettider samt eventuella recensioner.

En fördel är även att få sina kunder att recensera företaget på Google. Detta eftersom dessa betygssystem tydligt visas upp på Google Maps vilket skapar en högre klockfrekvens på denna information.

SEO – Det tredje benet för städfirman att luta sig mot i sin marknadsföring är SEO. Det handlar därmed om att företaget syns högt upp i det organiska sökresultatet när sökningar sker på städrelaterade ord med tillägget Norrtälje.

Ett vanligt problem är att städfirmor enbart skriver om sin verksamhet på sin hemsida utan att nämna tydligt vilken stad man är verksam inom. I detta exempel är det alltså viktigt för städföretaget att i title, rubriker och brödtext få med att de är verksamma i Norrtälje. Om texten på hemsidan enbart har städrelaterade ord kommer annars företaget att konkurrera på Google mot samtliga städföretag i Sverige. En konkurrens som bör vara extremt mycket större än att konkurrera enbart mot städfirmor i Norrtälje.

Så marknadsför du lediga kontor i Göteborg

9 Sep 2017

Driver du ett fastighetsföretag i Göteborg med stort innehav av kontorslokaler? Är du privatperson med tillgång till ett extrarum i den lokala bostaden? Eller har du idag ditt företag i ett kontor som är lite för stort för ditt eget behov. I så fall finns möjligheten att hitta företagare som är villiga att bli hyresgäster i de lediga kontorslokalerna.

I Göteborg är efterfrågan stor och det bör inte vara svårt att snabbt hitta en ny hyresgäst efter att den förra sagt upp sitt avtal. Vilken väg man bör gå avgörs utifrån hur många lediga kontor i Göteborg som erbjuds över tid.

Privatperson med extraplats

Privatpersoner som har ett, eller flera, rum lediga i sin bostad kanske i första hand tänker på att hyra ut dessa till andra privatpersoner. Men när bristen är stor på lediga kontor ökar även denna uthyrning. För dig som privatperson är troligtvis Blocket den bästa vägen för att hitta hyresgäst. Det finns även lokala köp- och säljsidor på nätet som även har inriktning om uthyrning.

Eftersom företagaren kommer in i din bostad bör du däremot kontrollera vad som gäller gällande hemförsäkringen i det fall som något skulle hända, ex stöld. Det finns därmed en stor fördel att tydligt söka efter hyresgäst inom sin egna bekantskapskrets. Finns det däremot egen ingång skapas en helt annan säkerhet. Men även då bör försäkringsbolaget först kontaktas.

Företag med extraplats

Har du idag ett företag och har lite plats över på ditt kontor finns stor möjlighet att hyra ut denna yta. Man ska komma ihåg att många företagare bara söker efter en mindre yta där de kan ha datorn och därifrån få tillgång till gemensamma ytor så som toaletter och lunchrum.

Företag med löpande behov av hyresvärdar

Har du däremot ett fastighetsföretag som regelbundet får lediga kontor i Göteborg bör du istället jobba mer långsiktigt. Att lägga upp nya annonser på Blocket är inte kostnadseffektivt. Det är då bättre att arbeta med SEO och Adwords. Med andra ord handlar det om att arbeta för en tydlig synlighet på Google. Den väg som de allra flesta företag går för att hitta kontor är att just googla efter detta. Med en hemsida optimerad för exempelvis ”lediga kontor Göteborg” samt kampanjer på Adwords på denna fras (och liknande fraser) kommer man få ett stort antal besökare som söker kontor någonstans i Göteborg.  

Så kan du marknadsföra ditt företag i Upplands Väsby

22 Aug 2017

För vissa företag finns det stora fördelar att annonsera i riksmedia och bland annat köpa TV-reklam som visas för tusentals personer. För andra är detta nästan bara bortkastade pengar. Till viss del beror det på var kunderna finns. Är det ett företag som främst säljer lokalt är det även lokalt man bör marknadsföra sig. Här presenteras några vägar för ett markisföretag (enbart exempel) att marknadsföra sig lokalt i Upplands Väsby.

Direktreklam:

Med direktreklam kan man tydligt välja ut sin målgrupp. Ett företag som säljer markiser kommer troligtvis inte ha många kunder i områden med hyreshus. Även om vissa har behovet av en markis så är det fastighetsägaren som avgör om de får sättas upp eller inte. Att däremot marknadsföra markiser och andra solskydd i villaområden och radhusområden kan vara betydligt mer effektivt. Vilka områden som marknadsföringen bör vända sig mot i Upplands Väsby vet företagen som arbetar med direktreklam.

Lokaltidning:

Många som bor i Upplands Väsby har lokaltidning med inriktning mot Stockholm eller Uppsala. Men det finns även tidningar med tydligt lokalt fokus. Ett exempel är Hej Väsby, som sedan 2016 ges ut av Väsby Kommun. Ska markisföretaget ha ett större evenemang kan man med fördel kontakta tidningen för att öka chansen att bli uppmärksammad i ett reportage eller i en lista över saker som händer i området.

Online finns bland annat Stockholmdirekt.se med undersidan ViiVäsby. Här samlas nyheter, debatt och artiklar med tydlig lokal anknytning. På webbplatsen finns även annonsytor. En annan onlinetidning är Mitti.se som har undersidan Upplandsväsby. Längst upp på sidan finns en länk till en sida med information för de som vill annonsera här.

På internet:

För de flesta företag finns det en fördel att även synas på internet. Detta även om man är ett företag som framförallt arbetar mot lokala kunder. I detta fall, med ett företag som säljer markiser, kan både SEO och Adwords användas för få fler kunder. SEO handlar om att optimera sin webbplats på ett sätt så att man syns högt i sökresultatet när en person väljer att söka på ”markiser Upplands Väsby” (eller synonymer på detta).

Med Adwords får man annonser som syns högst upp på Google. Det finns även andra annonsutrymmen men de mest eftertraktade är just de som är högst upp. Företaget kan i detta fall köpa annonser som enbart visas när sökningar sker på nätet efter just markiser i Upplands Väsby. Därmed möter man kunden exakt i det tillfällen som en specifik produkt efterfrågas. 

Vi kan tipsa om detta markisföretag: www.markiserupplandsväsby.se

Hur kommunicerar ert företag?

15 Aug 2017

Väldigt många kunder idag upplever att kontakten blivit sämre och svårare att få till stånd med olika företag – tvärtemot vad man skulle kunna tro om man har dagens teknologi i åtanke. I många fall är det också denna som ställer till det; företag och olika institutioner har försökt effektivisera sin verksamhet och därmed har man sagt upp folk som tidigare satt i exempelvis en telefonväxel och hjälp kunderna att komma i kontakt med rätt person och kunde informera om hur ärendet kunden i fråga ville ha hjälp med behandlades.

De mänskliga kontakten ska inte underskattas i detta och här har många företag stora problem där kunderna istället tvingas sitt i en lång telefonkö där den enda informationen sker via en röst som påpekar vilket nummer man för närvarande har samt avlägger en ursäkt ungefär var tionde ringsignal. Effektiviseringen av sin telefonväxel har således gått ut över de som man ville hjälpa – nämligen sina kunder som upplever en allt större frustration för varje signal som ljuder i luren.

Byt telefonväxel

Det som man måste vara medveten om som företag och som statlig institution är att detta är rent kontraproduktivt, att det är ineffektivt och att det enbart skapar missnöjda kunder som redan vid återkoppling eller ett svarat samtal har rest raggen och är fientligt inställd. Det finns modernare typer av en telefonväxel i dagsläget som ger kunderna bättre service och som möjliggör både snabba återkomster, snabba vidarekopplingar och som är utrustade med smarta lösningar för smartphones – som de flesta använder sig av i dagsläget. Kort sagt; en modern telefonväxel möter de krav som kunder och privatpersoner ställer – och har rätt att ställa i dagsläget. Dessutom så underlättar en bättre telefonväxel också den interna kommunikationen i företaget också.

En modern telefonväxel ger bättre möjligheter

Menas med detta, med en modern telefonväxel finns det klara fördelar även internt i företaget. Några av dessa innebär att man kan hålla telefonkonferenser där det inte spelar någon roll vilken operatör deltagarna har, där det inte spelar någon roll vart i världen de befinner sig eller vilket typ av telefon som de använder sig av.

Något som sparar extremt mycket pengar och som dessutom fungerar betydligt bättre än gårdagens telefonväxel där man ofta var bunden till en och samma operatör och där antalet anslutna terminaler var ytterst begränsade. Här kan ett företag verkligen optimera sina kostnader och på ett bättre sätt räkna hem en framtida vinst. Att teknologin ständigt utvecklas och går framåt innebär inte att man som företag kan vila på hanen.

Tvärtom; man måste vara flexibel och anamma de lösningar som hela tiden presenteras och detta oavsett om det handlar om en modernare telefonväxel eller om en molnlösning för internet. Den som vågar kommer att vinna och den här vinsten består av kundernas förtroende. En vinst som man inte har råd att vara utan.

Sökvolymen påverkar hur du bör annonsera i Adwords

7 Aug 2017

Ett stort antal företag i Sverige arbetar dagligen med att annonsera och marknadsföra sig via Googles annonsprogram Adwords. Fördelarna är många med bland annat en exakt spårning vilket gör att man extremt tydligt kan utvärdera om insatsen varit värd det resultat man fått. Samtidigt går det alltid att förbättra sina kampanjer och därmed pressa priset och öka konverteringen. En sak man bör se på är hur sökvolymen ändras över året.

Exempel – Markiser

I detta exempel antas att det är ett företag på Lidingö som vill marknadsföra att de säljer markiser. Självklart skulle det kunna vara vilken produkt som helst som säljs och detta var som helst i landet. Inte minst om det handlar om E-handel. Men med så kallad ”lokal sökning” blir exemplet även tydligare. Med lokal sökning menas att den som söker på Google vill hitta ett företag i ens närhet. Med tanke på att många som köper markiser vill se och känna på dem samt få råd av säljare köps dessa just ofta lokalt.

Smal kundgrupp

Ett företag som säljer markiser på Lidingö kommer i stort sett enbart få kunder från denna del av Stockholm. Självklart kan det komma besökare från intilliggande stadsdelar men de flesta kommer att finnas inom ett mindre område. Därmed kan man även välja att annonsera mer riktat på Adwords och genom detta undvika att slåss med de betydligt dyrare sökorden.

Det är i genomsnitt 40 personer som söker på ”Markiser Lidingö” per månad. Betydligt färre än som söker på ”Markiser Stockholm”. Men priset speglar även detta då det är billigare med en fras som matchar lokal sökning. Detta beror på att Google låter priset avgöras utifrån kundernas vilja att betala. Finns det få konkurrenter (färre på Lidingö än i Stockholm) kommer priset inte pressas lika högt.

Olika sökvolym över året

Man bör även undersöka när det sker flest sökningar på detta ord. Det kan exempelvis vara lätt att tro att de flesta söker efter markiser under sommarmånaderna juni, juli, augusti. Men som ett exempel kan nämnas att antalet sökningar i juli är lika lågt som i september och att det enbart är november, december och januari som har färre sökningar.

Istället är det i början av våren som de flesta vill ha markiser (enligt Googles statistik från 2016). Flest sökningar på ”Markiser Lidingö” sker i maj med 90 sökningar. Därefter kommer juni med 70.

Att som företag börja med annonsering under juni och sedan köra samma budget över hela sommaren är fel väg att gå. Det gäller att följa användarnas sökfrekvens och anpassa budget och marknadsföring efter detta.

Låg digital närvaro av målare i Uppsala

22 Jun 2017

Privatpersoner som vill ha hjälp med målning kommer till stor sannolikhet att ta fram mobilen eller datorn och söka på Google efter målare i den stad de bor i. Även om personer kan söka med olika fraser och olika ord så är kombinationen målare + stad den vanligaste. Det innebär exempelvis att en person som bor i Uppsala kommer att söka med ”Målare Uppsala”.

Detta borde målarna veta och satsa på en tydlig digital närvaro. Genom att synas högt på Google kommer de helt enkelt få fler offertförfrågningar och fler kunder. Men trots detta är det oväntat få målare som siktar på en stark digital närvaro. Det visar en undersökning från juni 2017 då de tio första sökträffarna på Google granskades.

Bland de tio första sökträffarna på ”Målare Uppsala” fanns bara fem målerifirmor. Utöver det fanns ett så kallat seniorföretag. Det innebär att pensionärer arbetar extra med mindre arbeten vilket alltså enbart delvis konkurrerar med måleriföretagen.

En annan sökträff var Reco.se som är en recensionssida där konsumenter får skriva om företag inom olika branscher. Eniro var även en av träffarna vilket är en recensionssida samtidigt som många använder denna ”digitala telefonbok” för att hitta kontaktuppgifter till företag och privatpersoner.

En träff var ett så kallat anbudsföretag. Hit kan konsumenter vända sig för att få in anbud från flera målerifirmor på en gång. Detta utan att själv behöva kontakta varje företag.

Många måleriföretag – men få som syns

Den som går in på Eniro (som då låg först bland sökträffarna) kan se att det fanns 254 registrerade målare i Uppsala län. Nu är visserligen inte alla aktuella för samtliga uppdrag men med tanke på stadens storlek bör det i alla fall finnas ett stort antal målare som gärna slåss om kunderna.

Även Hitta.se vittnar om att det finns ett stort antal målare i Uppsala. Vid en sökning, vid samma tillfälle, visas 117 företag upp i denna kategori.

Det finns alltså många olika målare som borde vilja synas digitalt. Trots detta är det få som gör det. Av de tio sökträffarna som analyserades var enbart fem klassiska måleriföretag.

Bristyrke eller okunskap?

Vad är det då som ligger bakom den svaga digitala närvaron när allt fler konsumenter just använder Google för att hitta sin målare? Det kan självklart finnas flera olika orsaker och svaret bör vara en mix av dessa.

En orsak kan vara att hantverkare överlag är ett bristyrke. De som är målare får snabbt jobb och många företag vittnar om behovet av mer personal. Detta innebär också att de har så mycket jobb att de inte ser någon mening med att arbeta med tydlig digital synlighet.

En annan orsak kan vara att hantverkare överlag har låg digital närvaro. Liknande resultat går nämligen att se om man söker efter andra hantverksarbeten som ska utföras.

Så får du dina kunder att genomföra ett köp - och handla lite till!

28 Mar 2017

Om du går in i en matbutik och varorna är utspridda överallt, dåligt skyltat, dåligt med erbjudanden och lång kö i kassan, skulle du verkligen handla där? Kanske om det verkligen krisar med mjölk och annat viktigt hemma. Men skulle du verkligen storhandla eller ännu bättre, bli en återkommande kund? Tveksamt va?

Detsamma gäller när du handlar på internet. Dock är konkurrensen och kraven ännu större, för det är bara att byta flik i webbläsaren och gå till ett annat företag.

För att göra det så enkelt som möjligt för kunderna så finns det massor du kan göra med din E-Handel för att öka konverteringen till köp.

 • Strukturen på ditt sortiment
  Är det enkelt för dina besökare att hitta de varor de letar efter? Kan kunderna filtrera och sortera på relevanta sätt? Ingen tycker om oordning. Gör det enkelt för kunderna att hitta det dom letar efter.
 • Endast Idag!
  Om du vill få din kund att köpa en vara så sätt en klocka som räknar ner hur många timmar och minuter det är kvar tills ett visst erbjudande löper ut. Detta gör att kunden snabbare tar ett beslut.
 • Slå till-rabatt
  Har du problem med att kunderna överger kundkorgen? Föreslå med ett pop-up fönster att kunden slutför köpet inom 5 minuter & erbjud 5% av köpesumman som rabatt på nästa köp. Mer rabatt nästa shoppingtur lockar alltid!
 • Visa det din kund vill se
  En personifierad shoppingupplevelse borde få vem som helst att köpa mer. Försök samla information om din besökare från tidigare besök på sidan och visa det som kan vara relevant och intressant för just den här kunden. Eller så frågar du din kund i ett pop-up fönster vad den letar efter idag för att visa relevanta produkter på en gång.
 • Erbjud fler produkter när köpet är genomfört
  När din kund avslutat köpet - erbjud kompletterande produkter till rabatterat pris och ge kunden möjlighet att lägga till dessa i samma order utan ny fraktavgift och liknande.
 • Rabattkoder och erbjudanden
  Alla tycker om att känna sig lite speciella, så ge din kund personliga rabattkoder och erbjudanden. Det kan vara vid exempelvis namnsdagar och födelsedagar så kunden får känna sig lite speciell.
 • Handla för en viss summa och få fri frakt
  Detta är alltid ett bra sätt för att få upp summan som kunden handlar för. Kunden vill hellre lägga pengar på varor än frakt.
 • Gratisprodukter
  Har ni fått in massa prover? Erbjud att ni skickar med en liten premie vid köp. Det kan vara att kunden ska handla för en viss summa, en viss produkt eller bara handla inom en viss tidsram.
 • Påminn om lämnad kundkorg
  Om du vet vem som besöker din sida och besökaren är inloggad eller har lämnat sin e-postadress, skicka ett mail och påminn om den kvarlämnade kundkorgen. Har du inte möjlighet att skicka ut ett mail, se till att kundkorgen ligger kvar om besökaren går tillbaka in på er sida.

Självklart finns det massor med fler bra tips på hur du får din kund att konvertera till köp. Men vi hoppas att någon av dessa fungerar för er!

← Äldre inlägg