Hitta målare online

Att hitta målare på internet är ganska lätt om man vet hur man skall gå tillväga. Idag finns det flera sidor som hjälper dig hitta hantverkare snabbt och smidigt som till exempel Offerta eller Servicefinder. Man kan också bara söka på exempelvis “målare i Stockholm” så dyker en rad förslag upp. Ofta är det ganska enkelt att jämföra priser men var medveten om att billigast inte alltid är bäst! Man vet inte alltid hur seriös eller professionell hantverkaren som man hittat på nätet är. Vi listar några saker du skall tänka på innan du bjuder in en främmande hantverkare i ditt hem.

F-skatt visar på professionalitet

Genom att visa att hantverkaren har F-skatt vet du att verksamheten är registrerad hos Skatteverket och att hantverkaren betalar skatt för sitt arbete. Det är ett klart bevis på att verksamheten är professionell. Du skall även kontrollera att hantverkaren har en ansvarsförsäkring ifall en olycka händer när hen arbetar hemma hos dig. Det är också viktigt att hantverkaren är skuldfri och inte har några betalningsanmärkningar.

Fråga efter referenser

Referenser från gamla kunder är mycket värdefullt. Gamla kunder kan berätta om sina erfarenheter av hantverkaren och vad de tycker om jobbet som utförts. De har dessutom ofta levt ett tag med de ändringar eller förbättringar som gjorts och kan vittna om kvaliteten i arbetet.

Skriv kontrakt innan arbetet

Innan hantverkaren påbörjar arbetet skall ni skriva kontrakt så att ni är överens om vad som skall göras, vad det skall kosta och hur lång tid det skall ta. Ha även med i kontraktet hur och när du skall betala, vem som skall stå för material och resor samt vem som skall ansöka om ROT-avdrag. Gå igenom kontraktet noggrant innan du skriver på.

Om du inte blir nöjd

Blir du inte nöjd med arbetet skall du i första hand prata med hantverkaren som utfört jobbet och berätta varför du inte är nöjd och hur hantverkaren skulle kunna göra för att få dig nöjd. Stämmer inte arbetet överens med vad som står i kontraktet kan du peka på det. De flesta hantverkare är måna om sitt rykte och försöker gå sina kunder till mötes. Du har rätt att hålla inne betalningen tills dess att ni kommit överens.

Den lagen som reglerar de tvister som kan uppstå när en privatperson anlitar en näringsidkare för att utföra en tjänst heter konsumenttjänstlagen. Tjänsten som utförts skall vara fackmannamässig utför och stämma överens med kontraktet. Men, du kan exempelvis inte reklamera en tjänst för att du själv valt en felaktig färg eller liknande.

26 Mar 2022