Webb-Bloggen

RSS

Playipp - få ut din information snabbt och snyggt

24 jun 2022

Playipp är det självklara valet när man snabbt och enkelt vill få ut digital information till olika mottagare. Enkelt att samarbeta kring och riktigt snyggt.

Idag finns det många anledningar till att man vill nå ut med information till många olika människor. Det kan till exempel handla om att man som bostadsförening vill nå ut med allmän information till alla boende via en digital skärm i trapphuset eller ett företag som behöver en plattform där alla anställda lätt kan kommunicera.

Utvecklingen av digitala lösningar för kommunikation går snabbt och det gör också att kvaliteten bara blir bättre och bättre. Nuförtiden är det inget problem att grupper sitter på olika geografiska platser, det är precis lika lätt att samarbeta som om man vore i samma rum. Med rätt utrustning, vill säga.

Playipp har helhetslösningen

Hela konceptet med digital kommunikation brukar kallas för “digital signage” och om vi tittar lite mer noggrant på vad det begreppet innebär så hittar vi en massa spännande saker. Allt handlar om att kommunicera och olika sätt att få ut information. Här hittar vi de lösningar som playipp erbjuder.

Playipp är smart på det sättet att du kan välja att använda data du redan har, eller att använda färdigt innehåll och layouter. Ni kan vara många som samlas kring samma plattform och allt är molnbaserat, vilket betyder att ni styr alla skärmar från där ni är. Dessutom går det att integrera med andra stora plattformar som till exempel Facebook, Instagram eller Twitter.

Hitta rörmokare online

9 apr 2022

Det kan finnas olika skäl till varför man behöver komma i kontakt med en rörmokare i Stockholm. Ett sådant kan handla om ett akut ärende. Exempelvis så kan ett typiskt sådant scenario innebära att ett rör går sönder och att vatten börjar forsa ut över golvet. Här finns det sällan något tid att undersöka marknaden: man hittar en rörmokare i Stockholm online, ringer efter en sådan som jobbar enligt jour och som kan rycka ut när som helst på dygnet. Akuta ärenden kostar mer pengar, men det finns sällan några alternativ annat än att betala. En vattenskada på golvet kostar ganska mycket att reparera, eller hur?

Andra ärenden som kräver en rörmokare i Stockholm kan emellertid hanteras på andra sätt och där du som privatperson - eller fastighetsägare - kan komma att både tjäna pengar och få mer kvalitet på arbetet genom att du undersöker vilka företag som finns. Stockholm är en stor stad och detta innebär att det också finns ett stort utbud av rörmokare. Detta gör att såväl priser som kvalitet tenderar att hålla stora skillnader. Det bör du dels vara medveten om - och dels använda till din egen fördel. Att bara välja en rörmokare på måfå kan vara en ödesdiger chansning.

Så hittar du rätt rörmokare i Stockholm

Vi tänkte därför ge några enkla tips kring hur du ska gå tillväga för att hitta rätt rörmokare i Stockholm och få kvalitet på exempelvis den badrums- eller köksrenovering du planerar att genomföra i hemmet. Här kan vi även nämna att samma sak bör gälla både för fastighetsägare och BRF:er som exempelvis planerar ett större projekt som ett stambyte: se alltid till att ta er tiden för att hitta rätt rörmokare!

Med detta sagt - här följer våra tips om hur du ska gå tillväga:

  • Ta in offerter. Se till att kontakta så många rörmokare i Stockholm som möjligt. Beskriv jobbet som ska göras så utförligt som möjligt och ta in offerter. Ta bort de dyraste - och de billigaste. Välj en rörmokare som befinner sig någonstans i mitten rent prismässigt. Att välja den billigaste kan straffa sig då ett lågt pris, i många fall, fungerar som ett bra lockbete.
  • Träffa företaget. Att mötas rent fysiskt kan vara en bra idé och i synnerhet om det handlar om ett större projekt. Lita på magkänslan i denna fråga. Om något känns underligt så lita på denna känsla.
  • Se över certifikat och yrkesbevis. Finns exempelvis våtrumscertifikat? Har alla anställda en adekvat utbildning? Tyvärr ser man ofta fusk i dessa frågor och här måste du själv ta reda på fakta.
  • Kontrollera med Skatteverket. Finns det några anmärkningar och har man exempelvis F-skatt? Det senare är en förutsättning för att du ska kunna använda ditt Rot-avdrag och genom detta erhålla en skatterabatt motsvarande 30 % av den totala arbetskostnaden. Du kan även kontakta Kronofogden och ARN för att ytterligare säkerställa kvalitet hos denne rörmokare i Stockholm.
  • Kolla referenser. Detta är ett enkelt sätt att ta reda på vilken kvalitet en rörmokare håller. Tidigare kunder kan ge dig svaren du söker. Finns inga sådana? Här bör du vara vaksam och ställa dig frågan om varför ingen vill rekommendera detta företag vidare?
  • Betala efteråt. Som med alla hantverkare så ska du betala när arbetet är slutfört och besiktigat. Tänk även på att säkerställa att företaget dokumenterar arbetet då detta kan komma att krävas i händelse av skada i framtiden. Försäkringsbolag kräver ofta en sådan dokumentation i samband med exempelvis vattenskador.

Hur är hälsoläget i It-branschen?

8 apr 2022

En undersökning från USA talar ett ganska tydligt språk vad gäller sjukskrivningar som en följd av arbetsrelaterad stress. Där visas siffror upp som ger oss ett svar om kostnader. Så mycket som 300 miljarder dollar går årligen förlorade hos företag som en följd av sjukskrivningar och minskad produktivitet. I Sverige finns ännu ingen liknande undersökning, men det finns säkerligen all anledning att relatera till den amerikanska studien och påbörja ett arbete med att förändra den egna arbetsplatsen till det bättre.

Då man säger stress på jobbet så relaterar många direkt till It-branschen. Folk som arbetar med exempelvis programmering och andra viktiga saker inom It får ofta klä skrud för hur en dålig arbetsmiljö ser ut: man ser stressiga dagar, stillasittande jobb och dåliga kostvanor framför sig när man nämner IT-branschen. Stämmer då verkligen detta? Till viss del, men faktum är att denna bransch är en av de som kommit att förändras allra mest.

It-branschen i Sverige mår bättre än någonsin

Branschen har tagit till sig av kritiken och skapat bättre förutsättningar. Dessa förändringar har exempelvis inneburit att en del av arbetsbördan tagits av ryggarna från de anställda. Det är inte, som förr, acceptabelt att kräva att en person inom It ska vara tillgänglig 24/7 och här finns idag en större förståelse.

En annan viktig sak som visat sig är att folk inom It i en högre grad gör egna, aktiva val. Man är beredd att gå ner i lön för att få mindre stress på jobbet. Arbetsgivare har givetvis lagt märke till detta: att man förlorar kompetens trots att man erbjuder bättre löner än konkurrenterna säger att man måste förändra andra saker. Pengar är inte allt. Baserat på allt detta så kan man säga att It-branschen i Sverige mår relativt bra i jämförelse med andra områden och branscher.

Hälsokontroller i Stockholm ger tydliga svar

Dessutom så kan man tillägga att branschen är relativt duktiga på att anamma nya tankar och på att ta till sig nya idéer i syfte att erbjuda bättre arbetsplatser. Ett exempel på detta handlar om hälsokontroller i Stockholm. Man kanske anar hur de anställda mår - men genom att boka i hälsokontroller i Stockholm så ges man hård fakta som sedan kan användas i ett förbättrande syfte. Hälsokontroller delas in i två delar där den ena fokuserar på det fysiska och den andra på stress och på psykiskt välmående.

För företag är detta en perfekt lösning att använda sig av då man dels visar de anställda att man bryr sig och prioriterar deras välmående och att man dels också - baserat på den psykiska delen av hälsokontroller i Stockholm - kan förändra arbetsmiljön till det bättre. Om nio anställda av tio på en It-avdelning säger att de upplever en osund press och en stress på jobbet så är det siffror som talar ett tydligt språk och det ska i sin tur leda till att företaget också börjar arbeta med att reducera stressen och minska kraven.

Vilket också många gjort. Man använder hälsokontroller som ett startskott för att förändra saker och ting till det bättre. Här borde fler branscher och företag ta efter. Har man problem med sjukskrivningar och minskad produktion så är hälsokontroller i Stockholm ett bra första steg för att byta riktning.

Hur kan man motverka sexualbrott online?

27 mar 2022

Många tänker sig sexualbrott som någonting som enbart sker fysisk. De flesta har exempelvis en bild av en typisk våldtäkt som någonting som sker utomhus, av en okänd gärningsman och i skydd av mörker. Dessa äger också rum, men de allra flesta sker emellertid av en för offret känd förövare och inte sällan också i det egna hemmet. Sexuella övergrepp, sexuella trakasserier och sexualbrott sker överallt och på alla tänkbara platser. Ser man till internet så är det långt ifrån någon fredad zon. Tvärtom.

Antalet anmälningar gällande sexualbrott online ökar dramatiskt och tyvärr så ser man att många av de drabbade är barn och tonåringar. Mycket av detta kan förklaras av att man som ung saknar konsekvenstänk och att man har svårt att se fällor. För en gärningsman så innebär internet en helt ny spelplan där man i lugn och ro kan närma sig sina offer, bygga upp ett förtroende och därefter utnyttja den situation som uppstått. Vilket kan innebära att man tvingar sig till exempelvis bilder som man sedan använder i syfte att utpressa sig till andra, fysiska sexualla tjänster.

Ett klart exempel på ett sexualbrott och något som tyvärr inte är ovanligt att se. Tyvärr, ska tilläggas, finns även ett stort mörkertal gällande detta. Sexuella övergrepp som sker online är svåra att anmäla för offer som ofta kan känna skam över det som hänt och uppleva att det är ens eget fel. I synnerhet gäller detta för ungdomar som har väldigt svårt att finna modet som krävs för att anmäla. Det handlar om en cirkel som måste brytas.

Information är förebyggande mot sexualbrott

En stor nyckel till att komma till bukt med detta enorma problem handlar om information. Polisen arbetar numera väldigt aktivt med att informera i skolor om vad som händer online, vilka risker som finns, hur förövare agerar, om vad som är okej och inte och hur barn och ungdomar ska kunna vara på nätet utan att riskera att bli utsatt för ett sexualbrott. Denna information gör skillnad och det handlar om någonting som definitivt kan förhindra framtida brott.

En stor del av ansvaret kommer dock att ligga på föräldrarna. Många litar blint på barnens omdömen och man har svårt att tänka sig att just den egna tonåringen ska råka illa ut. Det är väl bättre att barnet är hemma och framför datorn än ute på stan och ränner? Den hållningen kan bli väldigt problematisk sett till det vi ovan nämnde: spelplanen har ändrats och förövarna har hittat helt nya tillvägagångssätt för att både kontakta och - slutligen - rent fysisk närma sig sina offer. Här krävs ett preventivt arbete där man som förälder dels skaffar sig kunskap om vad som egentligen sker online och dels också en kunskap om var det egna barnet befinner sig, vilka sidor som besökt och vilka sociala medier som används.

Prata om vad som händer på nätet

Här måste man samtala och inkludera den virtuella världen i de dagliga samtalen man har med barnet. Hur var det i skolan, vilken sida har du varit på idag och vilka pratade du med, hur gick träningen? Det som sker online ska inte vara frånskilt det vanliga livet. Det är en sak som gör skillnad och som skapar en större öppenhet. Man måste givetvis även tala om risker som finns på nätet och göra det med samma öppna tonläge som man gör gällande risker som finns ute i den vanliga världen.

En avslutande och viktig sak är följande: om din tonåring skulle visa sig vara utsatt för ett sexualbrott online så ska du stötta hen i detta. Hen visar mod att berätta och du ska inte vara dömande: ditt jobb är att stötta och hjälpa ditt barn att ta ärendet vidare rent juridiskt.

Hitta målare online

26 mar 2022

Att hitta målare på internet är ganska lätt om man vet hur man skall gå tillväga. Idag finns det flera sidor som hjälper dig hitta hantverkare snabbt och smidigt som till exempel Offerta eller Servicefinder. Man kan också bara söka på exempelvis “målare i Stockholm” så dyker en rad förslag upp. Ofta är det ganska enkelt att jämföra priser men var medveten om att billigast inte alltid är bäst! Man vet inte alltid hur seriös eller professionell hantverkaren som man hittat på nätet är. Vi listar några saker du skall tänka på innan du bjuder in en främmande hantverkare i ditt hem.

F-skatt visar på professionalitet

Genom att visa att hantverkaren har F-skatt vet du att verksamheten är registrerad hos Skatteverket och att hantverkaren betalar skatt för sitt arbete. Det är ett klart bevis på att verksamheten är professionell. Du skall även kontrollera att hantverkaren har en ansvarsförsäkring ifall en olycka händer när hen arbetar hemma hos dig. Det är också viktigt att hantverkaren är skuldfri och inte har några betalningsanmärkningar.

Fråga efter referenser

Referenser från gamla kunder är mycket värdefullt. Gamla kunder kan berätta om sina erfarenheter av hantverkaren och vad de tycker om jobbet som utförts. De har dessutom ofta levt ett tag med de ändringar eller förbättringar som gjorts och kan vittna om kvaliteten i arbetet.

Skriv kontrakt innan arbetet

Innan hantverkaren påbörjar arbetet skall ni skriva kontrakt så att ni är överens om vad som skall göras, vad det skall kosta och hur lång tid det skall ta. Ha även med i kontraktet hur och när du skall betala, vem som skall stå för material och resor samt vem som skall ansöka om ROT-avdrag. Gå igenom kontraktet noggrant innan du skriver på.

Om du inte blir nöjd

Blir du inte nöjd med arbetet skall du i första hand prata med hantverkaren som utfört jobbet och berätta varför du inte är nöjd och hur hantverkaren skulle kunna göra för att få dig nöjd. Stämmer inte arbetet överens med vad som står i kontraktet kan du peka på det. De flesta hantverkare är måna om sitt rykte och försöker gå sina kunder till mötes. Du har rätt att hålla inne betalningen tills dess att ni kommit överens.

Den lagen som reglerar de tvister som kan uppstå när en privatperson anlitar en näringsidkare för att utföra en tjänst heter konsumenttjänstlagen. Tjänsten som utförts skall vara fackmannamässig utför och stämma överens med kontraktet. Men, du kan exempelvis inte reklamera en tjänst för att du själv valt en felaktig färg eller liknande.

Hitta tandläkare online

14 mar 2022

Internet har gjort världen lite mindre och vardagen betydligt enklare. Där vi förr fick lita på exempelvis rekommendationer och söka efter fakta på egen hand kan vi idag använda oss av internet för att ta reda på priser, på vad man ska tänka på i samband med olika situationer samt hur man exempelvis hittar rätt tjänst i den stad man lever i.

Oavsett vilket: information finns alltid tillgänglig och befinner sig bara ett klick bort. Detta har också gjort att vi tenderar att bli lite otrogna i våra val. Där vi tidigare kanske valde att gå till samma frisör och samma tandläkare i Solna genom hela våra liv så ser man idag att många ser att gräset är grönare på den andra sidan - och att detta också stämmer i många lägen.

Tandläkare är det exempel som visat sig vara mest relevant i detta sammanhang. Folk i gemen idag och i synnerhet de som bor i större städer som Stockholm är mer ombytliga gällande tandläkare: man väljer gärna en tandläkare i Solna även om man bor i de södra delarna av staden - om denne tandläkare bara visar sig erbjuda bättre priser, bättre service och exempelvis kan visa upp fräschare lokaler. Att hitta en tandläkare online skapar en situation där man som kund faktisk har ett val att göra - på riktigt - och där man kan tjäna ganska mycket pengar i slutändan.

Välj en ny tandläkare i Solna

Tandläkare har fri prissättning och detta innebär att man genom att använda internet också kan se över vilken prisnivå som varje given behandling ligger på. Här ska man naturligtvis direkt säga att priset är en del av valet man har att göra och att det viktigaste i sammanhanget givetvis gäller kvalitativ vård.

Men, att man har möjligheten att hitta en tandläkare online är något som gör skillnad även sett till detta. Genom att använda nätet och undersöka vilka mottagningar som finns så kan man också utesluta de tandläkare som man direkt känner viss aversion för - exempelvis då genom bilder på lokalerna man huserar i.

Estetiska behandlingar - stora skillnader i pris mellan tandläkare

Man kan även se skillnader i det utbud som tandläkare idag erbjuder sina kunder. Förr erbjöd en tandläkare tandvård, punkt. Idag så har estetiska behandlingar blivit betydlig mer efterfrågade och många tandläkare erbjuder därför sina kunder möjligheten att skapa ett mer vägvinnande leende genom exempelvis tandblekningar, skalfasader och andra estetiska behandlingar. Här kan även exempelvis injektioner med botox och fillers nämnas som exempel.

Det är också inom detta område som man ser att folk som allra mest använder nätet för att hitta en tandläkare. Och, det är också där som mottagningar visat sig ha den största variationen i sin prissättning. Att bleka tänderna hos en tandläkare i Solna kan vara flera hundralappar billigare än motsvarande behandling hos en tandläkare i exempelvis Nacka. Här tjänar man definitivt på att undersöka marknaden innan man bestämmer sig.

Givetvis så finns all anledning att även fortsatt hålla fokus på kvalitet och resultat när man väljer tandläkare. Det viktiga är att man får en behandling som verkligen håller utförd och att man slipper framtida problem med sina tänder och munhåla. Men, det finns ändå all anledning att se över utbudet. Du kan få samma höga kvalitet på vården - men till en lägre kostnad - om du väljer en annan tandläkare i Solna. Tack vare internet finns oändliga möjligheter i dessa frågor.

Hitta flyttstädning online

8 mar 2022

Internet har gjort saker och ting betydligt enklare. Vi hittar den information vi behöver vid varje givet tillfälle och vi kan i och med detta också undvika att beställa exempelvis produkter till överpriser. Världen ligger öppen på ett helt annat sätt än tidigare. Men, det finns även vissa problem. Hur kan man veta att exempelvis ett företag erbjuder en tjänst som är bättre än den tjänst en konkurrent erbjuder. Du kanske behöver hjälp med flyttstädning i Stockholm: hur ska du hitta rätt företag för detta?

Att hitta flyttstädning online är inget problem. En enkel sökning i Googles sökmotor - Flyttstädning i Stockholm - ger direkt tusentals träffar och redan där har du en bra start att utgå från. Nästa steg är att kontakta de företag som på bästa sätt fångar ditt intresse och begära in en offert från dessa. Detta kan ske redan på hemsidan i många fall: du fyller i hur många kvadratmeter som ska städas, när din flyttstädning ska ske och om det finns något extra att tänka på - balkong, etage, trappor eller exempelvis ett förråd som även det ska städas ur - och sedan får du snabbt en offert att ta ställning till. Offerten räknas med Rut-avdraget inkluderat och således med en skatterabatt motsvarande 50% av den totala kostnaden för arbetet. Givet är därför att du först måste kolla upp att du är berättigad att använda Rut och det gör du genom att kontakta Skatteverket.

Så långt är det inga problem. Men, hur ska du omsätta alla offerter och dechiffrera alla texter på respektive företags hemsida till vilken kvalitet de håller? Kort sagt: hur ska du veta att det företag i Stockholm som du anlitar för din flyttstädning håller en kvalitet som gör att du får godkänt? Vi radar upp några tips kring detta:

  • Verksamhet. Hur många anställda har företaget och hur ser villkoren ut för dessa. Att ett kollektivavtal finns är något som bör ses som positivt då detta visar upp en seriositet och att de anställda erbjuds bra villkor och bra löner.
  • Referenser: En viktig punkt för dig att titta närmare på. Var har man genomfört en flyttstädning tidigare och hur nöjda är dessa kunder? Se till att ringa så många som möjligt och lita inte blint på omdömen online - sådana kan till viss del manipuleras. Finns inge referenser? Gå vidare!
  • Priset. Givetvis är priset viktigt, men med Rut-avdraget så blir det långt ifrån avgörande. Viktigare är att det i priset finns exempelvis garantier. Om köparen av någon anledning skulle vara missnöjd med den flyttstädning som skett så ska företaget åta sig att korrigera det som rönt missnöje.

Där hade vi tre viktiga punkter kring hur du ska kunna säkerställa kvalitet gällande din flyttstädning. Vill du ytterligare skaffa dig trygghet så kan du även kontakta exempelvis Skatteverket, Kronofogden och Allmänna Reklamationsnämnden - ARN - för att se om det finns några anmärkningar där. Att hitta flyttstädning online är inga problem, svårigheten ligger i att säkerställa kvalitet som leder till ett godkännande.

Stora fördelar med digitala skyltar

29 jul 2021

Digitala skyltar kan vara små prisskyltar vid kassan, och det kan vara stora skyltar längs med vägarna. Skyltarna ger information, och fördelen är att budskapet på dem lätt kan ändras.

En digital skylt kan berätta om ett event, ange tågtider eller innehålla reklam för veckans vara. Man kan ha många digitala skyltar, och när man vill ändra innehållet kan man göra det med några knapptryckningar, och då ändras samtliga skyltar på en gång. Den nya tekniken ger stora möjligheter till snabba förändringar och man får ett mer direkt informationsflöde. Om detta låter intressant för dig, så bara kontakta en skyltleverantör.

Förenklar arbetet i snabbköpet

För detaljhandeln betyder det att en liten prisskylt på hyllkanten i snabbköpet ändras på en sekund, och det finns affärer som har satt detta i system helt och hållet. Med digitala skyltar har man revolutionerat hela skylthanteringen. Man behöver inte trycka upp skyltar som bara gäller en kort tid, och man behöver inte manuellt byta ut alla skyltar som är inaktuella.

När det gäller reklam är det enkelt att byta ut ett foto eller ändra ett pris, berätta om tillfällig rea eller andra aktuella saker. När det gäller tågtider eller bussar kan det bli förseningar eller andra ändringar i tabeller och avgångar. Folk går till sin närmaste informationstavla för att se när deras tåg går, och de vill få reda på vilket spår de ska gå till. Alla eventuella snabba förändringar kommer upp direkt på den digitala skylten, och på alla de andra digitala skyltarna på stationen.

Fördelar med en översättningsbyrå i Stockholm

23 jul 2021

Funderar ert företag på att testa vingarna och se om era produkter, tjänster eller lösningar flyger även i andra länder? Det är helt rätt inställning! Vi lever i en digitaliserad värld som suddat ut tidigare gränser. Spelplanen har blivit global - och vem säger att svenska spelare inte får delta? Däremot så gör man som företag bäst i att anpassa sig efter de seder, den kultur och - framförallt - det språk som finns i de länder man vill etablera sig i.

Det senare leder oss till vikten av att ta professionell hjälp med översättningar. Att anlita en översättningsbyrå i Stockholm är definitivt att anse som en investering. Det kan då handla om att få hjälp med att utforma språket på den egna hemsidan, det kan handla om att översätta kataloger och att skapa reklam och det kan även gå i den andra riktningen - där översättningsbyrån hjälper er att få andra texter översatta.

Det här är en fråga som alltför få svenska företag tar på allvar. Vi äger en grundmurad tro på att vår egen engelska räcker långt. Vi lär oss engelska i skolan, vi har en kultur rotad i engelsk - och amerikansk -musik, litteratur och filmer.

En översättningsbyrå hittar rätt tonalitet

Men, det räcker inte. För att skapa en trovärdig profil så krävs mer än så och det krävs en skicklig översättningsbyrå för att förmedla ert budskap, hitta essensen i det ni vill förmedla och för att skapa rätt flyt i texterna som ni ska - på sikt - erövra världen med.

Översätter man på egen hand en svensk text till engelska så försvinner nyanserna. Språket flyter inte, det blir felaktiga meningsuppbyggnader, fel grammatik och fel tonalitet. Det handlar om mer än att bara rabbla glosor: det måste finnas en förståelse för mottagaren och hur texten ska landa hos honom.

I bästa fall så kan en lekmannamässigt översatt text bidra med några harmlösa skratt hos de som läser. I värsta fall så kan djupa, irreparabla missförstånd skapas - något som leder till sämre affärer (om det ens blir några sådana) och där man tvingas pudla, be om ursäkt och skämmas för att man uttryckt sig klumpigt.

Se över er kommunikation

Överlag så gäller den här frågan inte enbart översättningar. Den är större än så. Även svenska företag som enbart är verksamma i Sverige har problem med sin kommunikation. Att läsa vissa hemsidor kan vara skrämmande rent textmässigt: stavfel, grammatiska fel, konstiga meningsuppbyggnader och ett språk som inte alls passar för den tjänst eller produkt man säljer.

Idag så använder kunderna internet för att hitta företag verksamma inom det område man behöver en tjänst eller produkt för. Detta gör att språket och texterna måste vara korrekta och genomtänkta. Hur ser det ut på ditt företags hemsida? Låt en sakkunnig läsa igenom och ge sin bild av detta. Om det inte ser okej ut - se till att ta professionell hjälp. Det tjänar ni på i det långa loppet.

Varför väljer man en stationär gamingdator?

29 feb 2020

Gaming har blivit lite av var mans sak. Ungdomar över hela världen möter varandra i spel som exempelvis Counterstrike, Fortnite och klassiska World Of Warcraft. Det hela har förvandlats till en industri och det finns till och med landslag i E-sport. Landslag som får samma mottagande som exempelvis vårt landslag i fotboll får i vissa länder.

För en förälder kan det vara svårt att relatera till detta, men vårt råd är att man håller sig ajour och omfamnar utvecklingen snarare än att motarbeta densamma. Det är emellertid viktigt med gränser - som inom allt! - och att man inte låter tonåringens gaming gå ut över skola, socialt umgänge rent fysiskt samt motion och idrott.

Då det kommer till gaming så bör man även vara medveten om att det handlar om en materialsport. Utvecklingen går ständigt framåt och man bör hänga med för att få en så bra spelupplevelse som möjligt. Det behöver emellertid inte innebära att man hela tiden tvingas lägga ut hiskeliga summor på nya datorer. Det smarta med gaming är att den stationära datorn fortfarande är den som många föredrar. En stationär gamingdator är för många det givna valet och detta kommer av några anledningar.

En stationär gamingdator går att uppgradera

Den stora anledningen till varför många föredrar en stationär gamingdator är att den hela tiden går att bygga om och uppgradera med nya komponenter. Det gör att man kan hålla sig uppdaterad som gamer och hela tiden kan - till en lägre kostnad - prestera på samma nivå som de som köper nya datorer.

En annan tydlig fördel med en stationär gamingdator är att den går att kyla av på ett bättre sätt. Det minskar dels slitaget, det minimerar dels risken för kortslutning och brand och det gör att datorn i fråga låter mindre. Nackdelen med en stationär gamingdator ligger i att den är just stationär. Den är svår att flytta på och om man exempelvis vill delta vid hack eller andra event så krävs det en ganska stor kraftansträngning.

Det finns även laptops för gaming

Där har det andra alternativet en fördel. Idag så är en laptop för gaming en mindre vanlig lösning, men detta kommer säkerligen att ändras. Just nu är den både dyrare och ger en sämre prestanda än vad en stationär gamingdator gör - detta som en följd av den inte är modulär och går att förändra på samma sätt.

En laptop går dock att bära på och plocka med sig. Det talar för att den i framtiden - i takt med att utvecklingen går framåt - säkerligen kommer att vara ett lika självklart val som den stationära gamingdatorn är idag. Här och nu dock, då vinner den senare fortfarande med hästlängder.

Behöver du göra digital reklam?

25 nov 2019

Den som har ett företag bör alltid lägga ner både tid och resurser på sin reklam och marknadsföring. Den som inte gör det blir snabbt omsprungen av konkurrenterna. Om inte kunderna hittar till ditt företag, till dina varor och tjänster, kommer de förmodligen att hitta konkurrenternas varor och tjänster. Och det vill du ju inte, eller hur?

För att undvika ett sådant scenario, bör man satsa på att göra reklam. Allt mer av reklamen och marknadsföringen sker numera på digital väg. Det innebär att kunderna får sin reklam i sin mobil, på sin iPad, dator och när de är inne på sin Faebooksida, när de tittar på Instagram, när de tittar på filmer på Youtube, eller när de läser sina nyheter på internet.

Dina konkurrenter gör reklam på internet

Alltfler företag gör sin reklam och marknadsföring på internet. De ser till att ha reklam som dyker upp när kunderna är inne på sin Facebooksida. Eller när de lägger upp nya bilder på Instagram, Twitter eller när de letar efter nya varor på Googles söksida. Den digitala reklam som då används, kan då till exempel vara segmenterad. Men vad betyder det? Vad betyder det en segmentering? När det kommer till att göra marknandsföring effektiv, är det viktigt att den är så ändamålsenlig som möjligt. Ska den vara effektiv, bör man så mycket det bara går, ta reda på vilka ens kunder är. Vilken ålder är de i? Vad är de intresserade av? Var i Sverige bor de? Eller bor de utanför Sveriges gränser?

Reklamen anpassas utifrån en segmentering 

Utifrån den kunskap som man får om vilka de egna kunderna är, eller de kunder som man vill ska bli ens kunder, så anpassar man reklamen och marknadsföringen så att den blir så attraktiv som möjligt. Ska man vända sig till någon som är ung, och bor i en storstad, bör reklamen inte se ut som den man gör, när man vänder sig till en man i medelåldern som bor i Norrland. Vill man attrahera kvinnor på landsbygden, bör man utforma reklamen på ett helt annat sätt än när man gör en reklam för unga kvinnor i storstaden och så vidare och så vidare. Egentligen är allt detta ganska logiskt. Ser man som företag till at anpassa reklamen på detta sätt, får man en bättre reklam som är mer attraktiv och som är mer effektiv för företaget och kostar mindre då man inte gör så många misstag.

Låssmederna visar vägen med telefonnummer i SEO-titeln

15 nov 2019

En person som söker efter en låssmed på nätet vill ofta ha hjälp så fort som möjligt. Man vill hitta telefonnumret, ringa och få hjälp. Att skicka mail eller fylla i kontaktformulär är inte lockande. Detta åtminstone i akuta situationer. Detta har gjort att fler låssmeder väljer att ha sitt telefonnummer i sin SEO-titel.

SEO-titel är den text som kort visar vad en webbplats handlar om när man använder Google som sökmotor. Den text som står bakom siffran som visar vilken position i sökresultat som företaget har. 

Det är därmed även detta som många tittar på innan man väljer att antingen klicka sig vidare in på hemsidan eller agera på annat sätt. Om man snabbt ser ett telefonnummer kan detta användas för att nå företaget. Det är något som flera låssmeder i Vasastan upptäckt vilket tydligt syns när en låssmed i just Vasastan eftersöks. 

Av de tio första företagen som presenteras är det fem som valt att ha telefonnummer direkt i denna förklaring. En trend som är relativt ny och som inte går att på så många branscher. Men skulle det visa sig mätbart effektivt kan mycket väl andra tjänsteföretag ta efter. Detta inte minst där man som kund har bråttom och inte orkar klicka in sig på hemsidor, leta telefonnummer och sedan inse att företaget inte har öppet. 

Rörmokare…

Uppenbarligen är det en ”minitrend” hos just låssmeder och detta i vissa delar av Stockholm, ex Vasastan. För en annan hantverksgrupp som skulle kunna agera lika är rörmokarna. Man har ofta lika bråttom att få tag på en låssmed som en rörmokare. Men det är inte en enda rörmokare i Vasastan som valt att ha telefonnumret på samma sätt. Detta även om rörmokare skulle kunna vara en hantverksgrupp som man kontaktar i akuta tillfällen. 

Gäller att möta upp med telefonnummer på sidan

Den enda nackdelen är att telefonnummer i denna titel inte är klickbart. Med andra ord kan man inte klicka på numret varpå det aktiverar ett telefonsamtal. Den som söker med mobilen vill gärna ha numret tillgängligt och klickbart eftersom man då inte behöver skriva ner eller komma ihåg numret. 

Den låssmed i Vasastan som ligger först har mött upp detta behov tydligt. När man klickar in sig på hemsidan syns numret extremt stort, tydligt och klickbart. De har uppenbarligen uppfattat att kunderna efterfrågar att snabbt kunna komma i kontakt med dem – via just telefon. 

Som företagare bör man alltså fundera över hur snabbt och med vilket kommunikationsmedel som kunderna efterfrågar. En person som blivit utelåst vill snabbt komma i kontakt med en låssmed. Något som i alla fall låssmederna i Vasastan har uppfattat.

Så hittar du duktiga IT-konsulter

25 sep 2019

Behöver du anlita en IT-konsult? Har man en gång stött på upprepade problem som gäller datorer och sitt internet, kan man behöva en IT-konsult som kommer och löser det problemet, för det är väl ändå det som IT-konsulter är till för, eller hur? Att lösa allehanda slags problem som man inte klarar av på egen hand.

Vad kostar det hyra en IT-konsult?

Känns det märkligt att man kan "hyra" en person? Det finnst ju läkare som arbetar med att hoppa in i verksamheter som de annars inte arbetar inom. På samma sätt är det ju med all slags bemanning, man hoppar in i en annan arbetsplats som man annars inte arbetar på. Hyr man en IT-konsult får man dessvärre räkna med att betala ganska så mycket. Å andra sidan lär man få just den hjälp som man behöver. Att ett bemanningsföretag som hyr ut IT-konsulter tar ut flera hundratusen kronor per månad är alltså inte helt ovanligt. IT-konsulten själv får inte det i lön, utan en hel del tar själva bemanningsföretaget för att hyra ut sin personal. Det är vad vanliga läkare kostar också som hyrs ut till olika verksamheter inom sjukvård.

Vad kan en IT-konsult?

En IT-konsult som kostar hundratusentals kronor per månad, måste kunna (nästan) allt som har med datorn och IT, säkerhet och sparande av information att göra. Annars lär ju inte kunderna vilja betala för att hyra en sådan IT-konsult. Många, men långt ifrån alla IT-konsulter har kanske suttit i sitt tonårsrum och hackat in sig på olika hemsidor. Vissa har lyckats hacka in sig i amerikanska myndigheters hemsidor och tagit sig förbi en massa "säkerhetsdörrar" och "säkra" inloggningar. Sådana hackers, om de bara väljer att arbeta på rätt sätt istället för att hacka sig in i någon annans dator, hemsida eller moln (den server som informationen ligger på) blir mycket duktiga IT-konsulter bara de väljer att arbeta för ett företag istället för att förstöra för företagen. De kan emellertid snabbt se vilka säkerhetsbrister som företag, organisationer eller myndigheter kan ha. Och ser de svagheterna, lär de även kunna ge förslag och lösningar på de säkerhetsbristerna.

Hur blir man en IT-konsult?

Är man inte någon som har suttit hemma i sitt tonårsrum och hackat sig in i andras datorer, hemsidor och nätverk, kan istället utbidla sig till IT-konsult, till exempel på någon av alla landets högskoleutbildningar som utbildar ingenjörer och datorexperter. En sådan är till exempel KTH eller Chalmers.

När du behöver en IT-expert

19 sep 2019

Krånglar din dator? Ibland kan det hända att datorn får fnatt och gör konstiga saker, medan man arbetar, eller så kan den bli otroligt långsam och bara drar mycket ström och allt som man önskar göra på datorn går väldigt långsamt. Det är då man behöver en IT-expert, eller en IT-konsult som man kan ringa, eller som kommer över och hjälper en på stället.

Ibland kan det hända att den dator som man använder, har fått en massa funktioner som datorn sparar och utför medan någon annan ska arbeta på datorn. Datorn har då en massa öppnade program och funktioner som gör datorn upptagen av. Då kan man behöva stänga ner eller avinstallera alla de program som gör datorn upptagen med annat, så att datorn blir snabbare och kan hantera just det som den ska hantera. Kan man då inte få datorn att stänga ner och avsluta alla de funktioner som datorn håller på med, kan man behöva en IT-konsult som kan få datorn att göra precis det som man önskar att den ska göra.

Få digitala lösningar och funktioner

En IT-konsult kan få tillstånd lösningar på problem som man har i företaget, eller om man behöver få nya funktioner som man inte har haft tillgång till innan. Man kan behöva ett nytt datorprogram där man kan få tillgång till information och själva kan lägga till information som blir tillgängligt för andra inom företaget. Sådana program kan en IT-konsult antingen programmera själv eller ge tillgång till så att företaget kan börja använda den lösningen. Man kan även anlita en IT-konsult som lär ut hur de olika programmen och lösningarna fungerar så att alla på företaget kan använda sig av ett och samma program.

Om man är ett mindre företag

Är man bara ett mindre företag och inte har råd att hålla sig med en hel IT-avdelning så kan man anlita en IT-konsult, som fungerar precis som ens egna IT-avdelning. Man kan då regelbundet få lösningar på olika problem som man kan stöta på, kanske när wifin försvinner, mobilerna inte fungerar eller om uppdateringarna inte fungerar som de är tänkta. Då kan man behöva få tillgång till IT-tekniker och konsulter som kan lösa alla slags IT-problem som man kan råka ut för. Man ringer då sin IT-konsult som kan komma över och titta på de problem som man kanske har i sin dator. Ibland kan man råka ut för virus och cyberattacker. Då kan det vara tryggt att ha sin egen IT-konsult. Här kan man läsa mer om IT-konsulter på: https://itsnillet.se.

Fler IT-tekniker behövs

25 jul 2019

Vi människor har förändrat vårt beteende. Istället för att träffas IRL – In Real Life – har vi börjat "träffas" på sociala medier, i olika chatprogram. Vi "träffas" inte längre, vi  "skypar" eller chattar med varandra på Messenger, Facebook, Instagram och håller kontakten med varandra på andra sätt. Vårt beteende och vår livsstil har förändrats på många sätt. Till sist undrar man om vi helt och hållet kommer att sluta prata med varandra, när vi faktiskt ses. Det sägs att föräldrar pratar allt minder med sina barn. Jämför man med tiden som föräldrarna pratade med sina barn, för 30 eller 40 år sedan har den tiden förkortats avsevärt. Om en förälder pratade med sina barn under 3 timmar varje dag, så har det blivit till 1,5 timme varje dag. Istället är vi tysta och tittar på TV, eller har näsan i datorn.

Arbetsmarknaden har anpassat sig

På liknande sätt har arbetsmarknaden också förändrats. Den som numera söker jobb, springer inte runt i butiker, lokaler eller på företagen. De söker inte upp någon som arbetar som chef, VD eller personalchef. Och den som är chef, VD eller personalchef vill inte att någon kommer och stör dem mitt i deras arbeten. Även om det har stort behov av att anställa fler människor till deras arbetsplatser, vill de heller  ha en meritlista, ett brev som e-post i stället för att träffa en person IRL.

Så här är det oavsett vilken bransch det handlar om. Det spelar inte så stor roll, vilken tjänst som man ska rekrytera till, så vill de flesta först se ett digitalt brev i sin dator och en eventuell meritlista, innan de vill träffa en person IRL som de kanske vill anställa. Och det är inte bara företagen som har ändrat sitt beteende, även vi människor väljer andra sätt att söka arbete på. Särskilt de som är kunniga inom IT, till exempel. Är man en riktig "datornörd", det vill säga någon som arbetar med datorer, och gillar och kan mycket om datorer, föredrar att söka nya arbeten på helt andra sätt.

De kanske inte går till Arbetsförmedlingen, eller springer runt på de företag som de är intresserade av att arbeta hos, utan de kanske sänder in en intresseanmälan efter att ha sett en annons på Facebook, Linked In, på Instagram eller på Kik. De företag som vill anställa någon som är kunnig inom IT och som lever för datorer, vill också nå dem som "hänger" på Facebook, Linked IN eller Istagram. Läs mer här.

← Äldre inlägg