Kameraövervakning Göteborg - tips och råd

Funderar du på att skaffa kameraövervakning i Göteborg och genom detta ge exempelvis dina anställda en större trygghet? Det finns all anledning att gå vidare med dessa funderingar.

Kameraövervakning i Göteborg ger de facto trygghet och en ökad säkerhet, men det finns även en massa saker att tänka på. Vi tänkte här nedan titta lite närmare på några punkter som ger lite mer information om kameraövervakning - enligt följande:

  • Tillstånd. Det första man ska göra är att se över ifall den tilltänkta kameraövervakningen kräver ett tillstånd. Även om den inte skulle göra det så finns det en massa regler att förhålla sig till. Kameraövervakning i Göteborg som inte kräver ett tillstånd innebär inte att den per se är tillåten. GDPR och kamerabevakningslagen måste följas.
  • Rätt partner. Viktigt är att man anlitar rätt partner för kameraövervakning i Göteborg. Detta innebär inte enbart att ni ska ha den senaste utrustningen och, så att säga, top of the art-kameror. Viktigare är att er verksamhet får en skräddarsydd lösning utifrån lokalernas utformning och era unika behov. Kameror kan även kompletteras med andra detaljer som exempelvis larm eller passersystem - och man kan givetvis med fördel välja en heltäckande lösning från det företag man väljer för kameraövervakning i Göteborg.
  • Ändamål och syfte. All kameraövervakning ska ha ett syfte. Har ni kameraövervakning för restaurang i Göteborg så kan syftet med detta vara att säkra kassan och exempelvis minska stölder och risken för rån. Det inspelade materialet ska exempelvis inte kunna användas för att se hur ofta de anställda går på toaletten, hur hårt de arbetar - eller för att räkna gästerna i lokalen. Detta är själva grundbulten i kameraövervakning: det måste finnas ett tydligt ändamål - och kamerorna används för att uppfylla detta. Samma sak ska även sägas om vad som övervakas rent geografiskt. Områden i närheten ska inte filmas - man ska inte övervaka onödigt stora platser då detta kan strida mot GDPR.
  • Tid på dygnet. Skadegörelse sker mestadels under natten och det innebär att man genom kameraövervakning nattetid kan förhindra detta - eller identifiera gärningsmännen. Det innebär inte att du får filma dygnet runt. Som sagt: det måste finnas ett ändamål.
2 Jan 2024