Fördelar med en översättningsbyrå i Stockholm

Funderar ert företag på att testa vingarna och se om era produkter, tjänster eller lösningar flyger även i andra länder? Det är helt rätt inställning! Vi lever i en digitaliserad värld som suddat ut tidigare gränser. Spelplanen har blivit global - och vem säger att svenska spelare inte får delta? Däremot så gör man som företag bäst i att anpassa sig efter de seder, den kultur och - framförallt - det språk som finns i de länder man vill etablera sig i.

Det senare leder oss till vikten av att ta professionell hjälp med översättningar. Att anlita en översättningsbyrå i Stockholm är definitivt att anse som en investering. Det kan då handla om att få hjälp med att utforma språket på den egna hemsidan, det kan handla om att översätta kataloger och att skapa reklam och det kan även gå i den andra riktningen - där översättningsbyrån hjälper er att få andra texter översatta.

Det här är en fråga som alltför få svenska företag tar på allvar. Vi äger en grundmurad tro på att vår egen engelska räcker långt. Vi lär oss engelska i skolan, vi har en kultur rotad i engelsk - och amerikansk -musik, litteratur och filmer.

En översättningsbyrå hittar rätt tonalitet

Men, det räcker inte. För att skapa en trovärdig profil så krävs mer än så och det krävs en skicklig översättningsbyrå för att förmedla ert budskap, hitta essensen i det ni vill förmedla och för att skapa rätt flyt i texterna som ni ska - på sikt - erövra världen med.

Översätter man på egen hand en svensk text till engelska så försvinner nyanserna. Språket flyter inte, det blir felaktiga meningsuppbyggnader, fel grammatik och fel tonalitet. Det handlar om mer än att bara rabbla glosor: det måste finnas en förståelse för mottagaren och hur texten ska landa hos honom.

I bästa fall så kan en lekmannamässigt översatt text bidra med några harmlösa skratt hos de som läser. I värsta fall så kan djupa, irreparabla missförstånd skapas - något som leder till sämre affärer (om det ens blir några sådana) och där man tvingas pudla, be om ursäkt och skämmas för att man uttryckt sig klumpigt.

Se över er kommunikation

Överlag så gäller den här frågan inte enbart översättningar. Den är större än så. Även svenska företag som enbart är verksamma i Sverige har problem med sin kommunikation. Att läsa vissa hemsidor kan vara skrämmande rent textmässigt: stavfel, grammatiska fel, konstiga meningsuppbyggnader och ett språk som inte alls passar för den tjänst eller produkt man säljer.

Idag så använder kunderna internet för att hitta företag verksamma inom det område man behöver en tjänst eller produkt för. Detta gör att språket och texterna måste vara korrekta och genomtänkta. Hur ser det ut på ditt företags hemsida? Låt en sakkunnig läsa igenom och ge sin bild av detta. Om det inte ser okej ut - se till att ta professionell hjälp. Det tjänar ni på i det långa loppet.

23 Jul 2021