Krishantering på jobbet

Då och då inträffar någon form av kris på alla arbetsplatser. Det kan vara små kriser som drabbar en enskild medarbetare, men det kan också vara något oförutsett och dramatiskt som inträffar på arbetsplatsen och påverkar alla anställda och därmed även arbetet på företaget. Olyckor, attentat, en uppsägning, ett rån - alla är de exempel på händelser utanför den vardagliga lunken som skapar mer eller mindre oro och får allt arbete att stanna upp, och där det behövs krishantering.

Handlingsplaner för oväntade situationer

Alla företag behöver en plan för krishantering. Den bör innefatta handlingsplaner för alla upptänkliga kriser och vad som ska göras när något oförutsett inträffar. Planen ska redogöra för hur och under vilka former man kontaktar polis, psykologer, sjukvårdspersonal och så vidare, för att snabbt kunna hantera en uppkommen situation och hjälpa medarbetare som blivit chockade eller skadade. I grunden handlar krishantering om att skydda sin personal, men också i förlängningen om att skydda företagets verksamhet.

Att upprätta en plan för krishantering

Det kan vara bra att upprätta en plan för krishantering i samarbete med en psykolog och helst även  ett säkerhetsföretag med erfarenhet av hantering av kriser på både hög och låg nivå. Först och främst bör man fundera kring vad som skulle kunna inträffa på arbetsplatsen. Finns det risk att ni drabbas av ett rån, eller ett attentat? Finns risk för IT-attacker eller att någon kommer över känsliga uppgifter? Alla arbetsplatser kan råka ut för en kris, till exempel är det ju omöjligt att skydda sig mot att någon arbetstagare blir skadad eller till och med omkommer. Risken någon medarbetare brukar våld mot en annan går inte heller att förbise.

En större kris kan bli en risk för hela företaget

Vid en större kris, där allt arbete stannar upp och där personalen kanske påverkas så mycket att de inte kan arbeta, finns så klart alltid en risk att företagets verksamhet blir lidande. Här gäller det att ha långtgående beredskap för krishanteringen. Ett externt säkerhetsföretag kan hjälpa till att upprätta en sådan plan, där man tar in andra externa aktörer som hjälper till att hålla företagets verksamhet igång, eller kan tala med kunder och eventuella berörda myndigheter och förklara situationen. En allvarlig kris måste kunna innebära ett undantagstillstånd, där man i första hand ser till att all personal tas om hand på rätt sätt.

Professionell kris- och riskhantering

Professionell kris- och riskhantering bör finnas i varje företags verktygslåda, och medarbetare såväl som chefer ska med jämna mellanrum gå igenom de handlingsplaner som finns för olika situationer, på samma sätt som personalen får brandutbildning eller lär sig hjärt- och lungräddning (som för övrigt mycket väl platsar inom ramen för krishantering).

En kris kommer alltid oväntat och kan innebära en chock för alla på arbetsplatsen, men med rätt förberedelser kan effekterna av krisen mildras, både för människorna som möter den och för företagets verksamhet.

2Secure är ett företag som specialiserat sig på krishantering.

10 Mar 2019