Hitta flyttstädning online

Internet har gjort saker och ting betydligt enklare. Vi hittar den information vi behöver vid varje givet tillfälle och vi kan i och med detta också undvika att beställa exempelvis produkter till överpriser. Världen ligger öppen på ett helt annat sätt än tidigare. Men, det finns även vissa problem. Hur kan man veta att exempelvis ett företag erbjuder en tjänst som är bättre än den tjänst en konkurrent erbjuder. Du kanske behöver hjälp med flyttstädning i Stockholm: hur ska du hitta rätt företag för detta?

Att hitta flyttstädning online är inget problem. En enkel sökning i Googles sökmotor - Flyttstädning i Stockholm - ger direkt tusentals träffar och redan där har du en bra start att utgå från. Nästa steg är att kontakta de företag som på bästa sätt fångar ditt intresse och begära in en offert från dessa. Detta kan ske redan på hemsidan i många fall: du fyller i hur många kvadratmeter som ska städas, när din flyttstädning ska ske och om det finns något extra att tänka på - balkong, etage, trappor eller exempelvis ett förråd som även det ska städas ur - och sedan får du snabbt en offert att ta ställning till. Offerten räknas med Rut-avdraget inkluderat och således med en skatterabatt motsvarande 50% av den totala kostnaden för arbetet. Givet är därför att du först måste kolla upp att du är berättigad att använda Rut och det gör du genom att kontakta Skatteverket.

Så långt är det inga problem. Men, hur ska du omsätta alla offerter och dechiffrera alla texter på respektive företags hemsida till vilken kvalitet de håller? Kort sagt: hur ska du veta att det företag i Stockholm som du anlitar för din flyttstädning håller en kvalitet som gör att du får godkänt? Vi radar upp några tips kring detta:

  • Verksamhet. Hur många anställda har företaget och hur ser villkoren ut för dessa. Att ett kollektivavtal finns är något som bör ses som positivt då detta visar upp en seriositet och att de anställda erbjuds bra villkor och bra löner.
  • Referenser: En viktig punkt för dig att titta närmare på. Var har man genomfört en flyttstädning tidigare och hur nöjda är dessa kunder? Se till att ringa så många som möjligt och lita inte blint på omdömen online - sådana kan till viss del manipuleras. Finns inge referenser? Gå vidare!
  • Priset. Givetvis är priset viktigt, men med Rut-avdraget så blir det långt ifrån avgörande. Viktigare är att det i priset finns exempelvis garantier. Om köparen av någon anledning skulle vara missnöjd med den flyttstädning som skett så ska företaget åta sig att korrigera det som rönt missnöje.

Där hade vi tre viktiga punkter kring hur du ska kunna säkerställa kvalitet gällande din flyttstädning. Vill du ytterligare skaffa dig trygghet så kan du även kontakta exempelvis Skatteverket, Kronofogden och Allmänna Reklamationsnämnden - ARN - för att se om det finns några anmärkningar där. Att hitta flyttstädning online är inga problem, svårigheten ligger i att säkerställa kvalitet som leder till ett godkännande.

8 Mar 2022