Behöver du göra digital reklam?

Den som har ett företag bör alltid lägga ner både tid och resurser på sin reklam och marknadsföring. Den som inte gör det blir snabbt omsprungen av konkurrenterna. Om inte kunderna hittar till ditt företag, till dina varor och tjänster, kommer de förmodligen att hitta konkurrenternas varor och tjänster. Och det vill du ju inte, eller hur?

För att undvika ett sådant scenario, bör man satsa på att göra reklam. Allt mer av reklamen och marknadsföringen sker numera på digital väg. Det innebär att kunderna får sin reklam i sin mobil, på sin iPad, dator och när de är inne på sin Faebooksida, när de tittar på Instagram, när de tittar på filmer på Youtube, eller när de läser sina nyheter på internet.

Dina konkurrenter gör reklam på internet

Alltfler företag gör sin reklam och marknadsföring på internet. De ser till att ha reklam som dyker upp när kunderna är inne på sin Facebooksida. Eller när de lägger upp nya bilder på Instagram, Twitter eller när de letar efter nya varor på Googles söksida. Den digitala reklam som då används, kan då till exempel vara segmenterad. Men vad betyder det? Vad betyder det en segmentering? När det kommer till att göra marknandsföring effektiv, är det viktigt att den är så ändamålsenlig som möjligt. Ska den vara effektiv, bör man så mycket det bara går, ta reda på vilka ens kunder är. Vilken ålder är de i? Vad är de intresserade av? Var i Sverige bor de? Eller bor de utanför Sveriges gränser?

Reklamen anpassas utifrån en segmentering 

Utifrån den kunskap som man får om vilka de egna kunderna är, eller de kunder som man vill ska bli ens kunder, så anpassar man reklamen och marknadsföringen så att den blir så attraktiv som möjligt. Ska man vända sig till någon som är ung, och bor i en storstad, bör reklamen inte se ut som den man gör, när man vänder sig till en man i medelåldern som bor i Norrland. Vill man attrahera kvinnor på landsbygden, bör man utforma reklamen på ett helt annat sätt än när man gör en reklam för unga kvinnor i storstaden och så vidare och så vidare. Egentligen är allt detta ganska logiskt. Ser man som företag till at anpassa reklamen på detta sätt, får man en bättre reklam som är mer attraktiv och som är mer effektiv för företaget och kostar mindre då man inte gör så många misstag.

25 Nov 2019