Utökad kontorsstädning ger stor effekt

Vi människor har en förmåga att prestera bättre i miljöer där vi trivs, där vi känner oss hemmastadda och bekväma. Det är något som många arbetsgivare kan ta sig en funderare kring - hur ser det egentligen ut på den plats där mina anställda arbetar och kan jag göra någonting för att öka trivseln och därigenom höja prestationen hos varje enskild anställda?

Om vi tar ett vanligt företag inom IT som exempel så handlar det ofta om en större kontorslokal där de anställda sitter på varsin given plats och utför sina respektive arbetsuppgifter, En kontorsmiljö är känslig sett till att det dels handlar om väldigt mycket stillasittande och dels också om en miljö där sjukdomar lätt får fäste. I många fall så blir det också väldigt smutsigt - ju fler som finns i lokalen, desto mer smuts dras in, desto mer frekvent använd kök och toaletter och desto större blir behovet av en effektiv kontorsstädning.

Just kontorsstädning är det enkla sättet att öka trivseln. En ren miljö ökar moralen, den minimerar risken för att bakterier sprids och den skapar ett incitament för att de anställda ska hålla rent själva också.

Om ni på ert kontor i Stockholm (där flest kontor finns) har undermålig kontorsstädning så är det också troligt att de anställda slutar att bry sig, man ser ingen vinning i att hålla efter på sin plats, man bryr sig inte om att torka av köksbänkar och man struntar i att toaletterna ser allt annat än inbjudande ut.

Sker det motsatta - att er kontorsstädning håller god kvalitet - så visar de anställda ofta en större benägenhet att kröka ryggen för att plocka upp skräp och annat. Det enkla - och billigaste sättet - för en ökad produktivitet genom bättre trivsel är alltså att utöka sin kontorsstädning; eller byta det nuvarande städföretaget mot ett bättre sådant.

Är ventilationen problemet?

Den andra saken som man bör se över i en kontorsmiljö är vilken typ av ventilation som finns i lokalen. Det kostar naturligtvis mer pengar om den frågan skulle komma upp - och det är heller inte säkert att en hyresvärd går med på att investera i ett nyare ventilationssystem - men det är alltid väl spenderade pengar.

God ventilation är ett måste i en så pass krävande miljö som på ett kontor. Vi behöver frisk, cirkulerande luft för att kunna koncentrera oss genom en hel arbetsdag. Här kan en rörmokare göra skillnad. Det finns andra lösningar än att byta ventilationssystem som kan ge bättre luft.

I väntan på en obligatorisk OVK besiktning (där er hyresvärd kommer att få stå till svars för det nuvarande systemet och kan tvingas - enligt lag - att byta) så kan en rörmokare/ventilationstekniker hjälpa er till en bättre arbetsmiljö.

Läs mer om kontorsstädning på denna sida: http://www.stockholmkontorsstädning.se.

5 Feb 2018