Sökvolymen påverkar hur du bör annonsera i Adwords

Ett stort antal företag i Sverige arbetar dagligen med att annonsera och marknadsföra sig via Googles annonsprogram Adwords. Fördelarna är många med bland annat en exakt spårning vilket gör att man extremt tydligt kan utvärdera om insatsen varit värd det resultat man fått. Samtidigt går det alltid att förbättra sina kampanjer och därmed pressa priset och öka konverteringen. En sak man bör se på är hur sökvolymen ändras över året.

Exempel – Markiser

I detta exempel antas att det är ett företag på Lidingö som vill marknadsföra att de säljer markiser. Självklart skulle det kunna vara vilken produkt som helst som säljs och detta var som helst i landet. Inte minst om det handlar om E-handel. Men med så kallad ”lokal sökning” blir exemplet även tydligare. Med lokal sökning menas att den som söker på Google vill hitta ett företag i ens närhet. Med tanke på att många som köper markiser vill se och känna på dem samt få råd av säljare köps dessa just ofta lokalt.

Smal kundgrupp

Ett företag som säljer markiser på Lidingö kommer i stort sett enbart få kunder från denna del av Stockholm. Självklart kan det komma besökare från intilliggande stadsdelar men de flesta kommer att finnas inom ett mindre område. Därmed kan man även välja att annonsera mer riktat på Adwords och genom detta undvika att slåss med de betydligt dyrare sökorden.

Det är i genomsnitt 40 personer som söker på ”Markiser Lidingö” per månad. Betydligt färre än som söker på ”Markiser Stockholm”. Men priset speglar även detta då det är billigare med en fras som matchar lokal sökning. Detta beror på att Google låter priset avgöras utifrån kundernas vilja att betala. Finns det få konkurrenter (färre på Lidingö än i Stockholm) kommer priset inte pressas lika högt.

Olika sökvolym över året

Man bör även undersöka när det sker flest sökningar på detta ord. Det kan exempelvis vara lätt att tro att de flesta söker efter markiser under sommarmånaderna juni, juli, augusti. Men som ett exempel kan nämnas att antalet sökningar i juli är lika lågt som i september och att det enbart är november, december och januari som har färre sökningar.

Istället är det i början av våren som de flesta vill ha markiser (enligt Googles statistik från 2016). Flest sökningar på ”Markiser Lidingö” sker i maj med 90 sökningar. Därefter kommer juni med 70.

Att som företag börja med annonsering under juni och sedan köra samma budget över hela sommaren är fel väg att gå. Det gäller att följa användarnas sökfrekvens och anpassa budget och marknadsföring efter detta.

7 Aug 2017