Smarta byggnader med fastighetsautomation

Fastighetsautomation blir alltmer vanligt och innebär att en dator samlar in och läser av information om fastigheten för att sedan kunna optimera dess drift.

Fastighetsautomation är ett nytt ord i mångas vokabulär, men blir alltmer vanligt och är idag mer aktuellt än någonsin. En fastighetsautomation innebär att en dator samlar in och läser av information angående fastigheten och dess omgivning. Datorn kan läsa av saker som population, temperatur, energiåtgång samt varna för faror såsom brand och inbrott.

Fastigheten blir således smartare med hjälp av en fastighetsautomation. Flera olika system i byggnaden kan automatiseras och styras via nätet. De vanligaste systemen som automatiseras och optimeras är: ventilation och temperatur, belysning samt inbrotts- och brandsäkerhet. Detta bidrar i slutändan till en mer klimatsmart och energieffektiv drift av byggnaden. Därtill förbättras komforten och underhållet av byggnaden.

Fastighetsautomation för en klimatsmart byggnad

Med en installerad fastighetsautomation kan parametrar som energiåtgång läsas av. Likaså kan temperatur regleras efter klimat och användning. Därmed kan man analysera vilka delar av en byggnad som drar mest elektricitet och därmed bör optimeras till att bli mer kostnads- och miljöeffektiv. Helt enkelt en vinst både för plånboken och klimatet.

Med hjälp av en automation kan ljuskällor och andra elektriska enheter fjärrstyras och automatiskt stängas av då de inte används. Så fort byggnaden återigen används och är i drift sätts alla nödvändiga enheter på igen. Således dras ingen överflödig energi utan bara den som faktiskt brukas. På sikt förväntas fastighetsautomation vara standard i samtliga byggnader, på grund av dess positiva effekt.

26 Sep 2022