Nya bokningssystem för hotell ger bättre upplevelser

Egentligen är det konstigt att den nya tekniken först nu börjat implementeras i hotellbranschen. Teknik som funnits tillgänglig under lång tid, men som för just denna typ av servicebransch legat relativt orörd. Det är också en av anledningarna till varför många väljer bort att bo på hotell idag utan söker sig till andra alternativ.

De större kedjorna har i det här fallet en hel del att lära av mindre hotell som på ett snabbare sätt visat sig vara villiga att anamma de lösningar som finns. Vi har viss förståelse för att det ser ut så. En större hotellkedja är tungrodd och en teknisk förändring är en stor investering. Men, det är just det också: en ren investering.

Låt oss ge ett exempel på hur nya system kan underlätta för gästerna och göra deras hotellupplevelse både lättare och bättre. Hur ser det ut då du ska boka ett hotell? Du söker aktivt på internet och sköter din bokning online.

Så ser det ut, men sen då? Här börjar problemen. Som gäst så måste du komma till hotellet under en viss tid, du måste ställa dig i kön, du måste tala med personalen - vilket kan vara jobbigt om man varit på resande fot under en längre tid - och du måste betala, skriva under avtal och allmänt slösa en massa tid vid disken.

Nya bokningssystem för hotell ger gästerna en möjlighet att komma närhelst de vill, checka in och ut då de behagar och där betalningen sker genom samma automat som allt det vi ovan nämnde. Jämför detta med incheckning på en flygplats ungefär - så ser dagens bokningssystem för hotell ut och så anser vi att det också ska vara.

Styr allt via din hotell TV

Tekniken löper som en röd tråd från lobby till varje rum också. Genom en uppdaterad och modern hotell TV kan man ge gästerna en möjlighet att beställa roomservice, boka bord på restauranger eller beställa taxi. Detta utöver att sammankoppla sin dator, telefon eller surfplatta och se - via tv-skärmen - precis vad man vill. Eller delta vid något affärsmöte.

Allt genom hotellets Wi-Fi och där kunden inte behöver betala någonting extra. De kostnader ett uppdaterat bokningssystem kostar kommer man att spara in på personalkostnader och på den mer effektiva arbetsföljden som systemet för med sig. Det är dags att göra bytet nu - både för den egna verksamhetens skull och för sina gäster.

28 May 2018