LEI Kod- det nya ID-kravet vid värdepappershandel

Enligt EU-regler behöver samtliga företag och andra juridiska personer som genomför transaktioner med värdepapper ha en LEI kod. Detta gäller från och med 3:e januari 2018. Det finns ingen regel som säger när LEI koden måste skaffas men utan den kan inte transaktioner genomföras efter det datumet.

LEI kod är ett nytt ID-krav som därmed identifierar parterna när värdepappershandel genomförs. Syftet med införandet är därmed att kunna spåra handeln och aktörerna inom transaktionerna och därmed stärka skyddet mot exempelvis olaglig påverkan av kurser m.m.

Koden införskaffas hos en utgivare av LEI koder. En lista på företag som har rätten att ge ut koden kan exempelvis hittas på Leiroc.org. En första registreringsavgift betalas för första året. Därefter tillkommer en årlig kostnad så länge som företaget vill kunna handla med värdepapper. Önskar man inte handla mer behöver alltså inte koden förlängas. Väljer man däremot inte att förlänga och sedan ångrar sig får en första registreringsavgift betalas på nytt.

Med denna nya ID-kod skapas en mer transparens vilket innebär att berörda myndigheter (oavsett vilket land de befinner sig i) ska kunna spåra och kontrollera transaktioner med värdepapper.

Finansinspektionen har svenska ansvaret

För alla juridiska personer i Sverige innebär detta att samtliga transaktioner rapporteras in till Finansinspektionen. De kan därmed kontrollera och granska transaktioner vid misstanke om exempelvis brott.

Det är däremot inte Finansinspektionen som ger ut LEI kod vilket många tror. Detta sker av speciella utgivare av koderna. När man fått koden ska den registreras hos de värdepappersdepåer man utför handel hos. På detta sätt markeras sedan samtliga transaktioner med den unika koden.

Gäller inte fondandelar och kapitalförsäkringar

Kravet på LEI kod gäller för juridiska personer så länge handel sker direkt med värdepapper. Sker handel med fondandelar behövs inte någon kod. Detta då det är fondförvaltaren som köper och säljer värdepapper som ingår i fonden och därmed måste ha LEI kod.

Även när det kommer till kapitalförsäkringar behövs inte koden. Orsaken är att de värdepapper som en kapitalförsäkring ingår avi inte ägs av personen som har försäkringen. Det är istället försäkringsbolaget som har ägandet och därmed kravet på sig att ha en egen LEI kod.

Enskild firma – Gäller enbart för derivat

Ytterligare ett undantag på kravet på LEI kod kan hittas hos de som driver enskild firma. Om handel med värdepapper sker inom en enskild firma behövs inte LEI kod så länge som det inte är derivat man handlar med. Är det däremot derivat finns kravet på kod. Det är ett krav som funnits sedan några år och alltså inte något som tillkommit 2018.

21 May 2018