Låg digital närvaro av målare i Uppsala

Privatpersoner som vill ha hjälp med målning kommer till stor sannolikhet att ta fram mobilen eller datorn och söka på Google efter målare i den stad de bor i. Även om personer kan söka med olika fraser och olika ord så är kombinationen målare + stad den vanligaste. Det innebär exempelvis att en person som bor i Uppsala kommer att söka med ”Målare Uppsala”.

Detta borde målarna veta och satsa på en tydlig digital närvaro. Genom att synas högt på Google kommer de helt enkelt få fler offertförfrågningar och fler kunder. Men trots detta är det oväntat få målare som siktar på en stark digital närvaro. Det visar en undersökning från juni 2017 då de tio första sökträffarna på Google granskades.

Bland de tio första sökträffarna på ”Målare Uppsala” fanns bara fem målerifirmor. Utöver det fanns ett så kallat seniorföretag. Det innebär att pensionärer arbetar extra med mindre arbeten vilket alltså enbart delvis konkurrerar med måleriföretagen.

En annan sökträff var Reco.se som är en recensionssida där konsumenter får skriva om företag inom olika branscher. Eniro var även en av träffarna vilket är en recensionssida samtidigt som många använder denna ”digitala telefonbok” för att hitta kontaktuppgifter till företag och privatpersoner.

En träff var ett så kallat anbudsföretag. Hit kan konsumenter vända sig för att få in anbud från flera målerifirmor på en gång. Detta utan att själv behöva kontakta varje företag.

Många måleriföretag – men få som syns

Den som går in på Eniro (som då låg först bland sökträffarna) kan se att det fanns 254 registrerade målare i Uppsala län. Nu är visserligen inte alla aktuella för samtliga uppdrag men med tanke på stadens storlek bör det i alla fall finnas ett stort antal målare som gärna slåss om kunderna.

Även Hitta.se vittnar om att det finns ett stort antal målare i Uppsala. Vid en sökning, vid samma tillfälle, visas 117 företag upp i denna kategori.

Det finns alltså många olika målare som borde vilja synas digitalt. Trots detta är det få som gör det. Av de tio sökträffarna som analyserades var enbart fem klassiska måleriföretag.

Bristyrke eller okunskap?

Vad är det då som ligger bakom den svaga digitala närvaron när allt fler konsumenter just använder Google för att hitta sin målare? Det kan självklart finnas flera olika orsaker och svaret bör vara en mix av dessa.

En orsak kan vara att hantverkare överlag är ett bristyrke. De som är målare får snabbt jobb och många företag vittnar om behovet av mer personal. Detta innebär också att de har så mycket jobb att de inte ser någon mening med att arbeta med tydlig digital synlighet.

En annan orsak kan vara att hantverkare överlag har låg digital närvaro. Liknande resultat går nämligen att se om man söker efter andra hantverksarbeten som ska utföras.

22 Jun 2017