Hur förändrar man ett företag?

Det är många saker som ska fungera i ett företag. Särskilt, givetvis om det är ett stort företag. Ett stort företag kan agera som en jättekloss; trög, långsam att fatta beslut, trög till förändring, men kommer man till rätta med de negativa egenskaperna, kan ett stört företag samtidigt vara en otroligt stark organisation som med gemensamma krafter får till stånd förändringar och är till stor nytta för sina kunder. Vad är det som skiljer ett effektivt och starkt företag och ett som är trögt, långsamt och orörligt? I de flesta fallen skulle någon säga att det har med strukturen i företaget att göra. Medarbetarna på företaget samarbetar kanske dåligt med varandra. Många gånger kan man skylla på arbetsgången, att den fallerar. Andra gånger skyller människor på ledningen. Den är otydlig, kräver för lite av sitt företag eller sakna visioner om hur företaget ska utvecklas.

Så förändrar man en företags struktur

Så vad ska man göra om man vill förändra ett företag? Vad ska till för att få företaget att agera annorlunda? Den som får i uppdrag att genomföra ett stort förändringsarbete brukar ha många processer att leda medarbetarna genom. Vi kan nämna några här.

1. Ny struktur

En ny struktur brukar vara bland det första man genomför om man vill förändra ett arbetssätt, eller ett helt företag som gått i stå. En ny struktur kan bland annat innebär nya leverantörer. Nya funktioner i företaget. Ofta kan det innebär att vissa tjänster läggs ner och nya tillkommer. Man kanske slår ihop avdelningar på företaget och ser till att nya medarbetare samarbetar med varandra. Man kanske väljer ett nytt arbetssätt, en ny programvara och så vidare och så vidare.

2. Ny organisation

En ny organisation är nästan det samma som en ny struktur, men här menar vi själva ledningen. När man genomför en ny struktur, kanske man genomför en ny organisation. En organisation innebär att man tar på sig olika funktioner inom strukturen i ett företag.  Organisationen ska fungera som en avdelning som utför ett slags arbete, i samarbete med andra, eller självständigt.

3. Ny ledare och ledargrupp

När man genomför en ny struktur på ett företag och kanske omorganiserar företaget, brukar man nästan alltid utse en ny ledare, och en ny ledargrupp. En ny ledare är viktig för hela företaget. En ledare ser till att företaget arbetar på ett nytt sätt. En ledare ser till att medarbetarna får del av den vision som hen har. En ledare ser till att staka ut framtiden, och sätta upp mål för företaget. Hens uppgift är samtidigt att representera företaget utåt och dra till sig kapital och förtroende.

Just därför är ledaren väldigt viktig och har inte hen rätt egenskaper, eller rätta kunskaper om hur nya visioner och nytt arbetssätt ska implementeras blir det svårt för hen att genomföra förändringsarbetet. Det finns många ledarskapsutbildningar i Stockholm och på andra håll. När man har hittat en person som man vet är en bra ledare och har alla ledaregenskaper som man ser att man vill ha och behöver, då bör man satsa på den personen, och antingen träna upp hen själv, eller låta den personen genomgå en ledarskapsutbildning. Vad är det som gör en utbildning bra då? En av de viktigaste är väl ändå att utbildning bygger på rätt fakta, vetenskapliga sanningar och erfaren utbildare.

8 Mar 2018