Hur är hälsoläget i It-branschen?

En undersökning från USA talar ett ganska tydligt språk vad gäller sjukskrivningar som en följd av arbetsrelaterad stress. Där visas siffror upp som ger oss ett svar om kostnader. Så mycket som 300 miljarder dollar går årligen förlorade hos företag som en följd av sjukskrivningar och minskad produktivitet. I Sverige finns ännu ingen liknande undersökning, men det finns säkerligen all anledning att relatera till den amerikanska studien och påbörja ett arbete med att förändra den egna arbetsplatsen till det bättre.

Då man säger stress på jobbet så relaterar många direkt till It-branschen. Folk som arbetar med exempelvis programmering och andra viktiga saker inom It får ofta klä skrud för hur en dålig arbetsmiljö ser ut: man ser stressiga dagar, stillasittande jobb och dåliga kostvanor framför sig när man nämner IT-branschen. Stämmer då verkligen detta? Till viss del, men faktum är att denna bransch är en av de som kommit att förändras allra mest.

It-branschen i Sverige mår bättre än någonsin

Branschen har tagit till sig av kritiken och skapat bättre förutsättningar. Dessa förändringar har exempelvis inneburit att en del av arbetsbördan tagits av ryggarna från de anställda. Det är inte, som förr, acceptabelt att kräva att en person inom It ska vara tillgänglig 24/7 och här finns idag en större förståelse.

En annan viktig sak som visat sig är att folk inom It i en högre grad gör egna, aktiva val. Man är beredd att gå ner i lön för att få mindre stress på jobbet. Arbetsgivare har givetvis lagt märke till detta: att man förlorar kompetens trots att man erbjuder bättre löner än konkurrenterna säger att man måste förändra andra saker. Pengar är inte allt. Baserat på allt detta så kan man säga att It-branschen i Sverige mår relativt bra i jämförelse med andra områden och branscher.

Hälsokontroller i Stockholm ger tydliga svar

Dessutom så kan man tillägga att branschen är relativt duktiga på att anamma nya tankar och på att ta till sig nya idéer i syfte att erbjuda bättre arbetsplatser. Ett exempel på detta handlar om hälsokontroller i Stockholm. Man kanske anar hur de anställda mår - men genom att boka i hälsokontroller i Stockholm så ges man hård fakta som sedan kan användas i ett förbättrande syfte. Hälsokontroller delas in i två delar där den ena fokuserar på det fysiska och den andra på stress och på psykiskt välmående.

För företag är detta en perfekt lösning att använda sig av då man dels visar de anställda att man bryr sig och prioriterar deras välmående och att man dels också - baserat på den psykiska delen av hälsokontroller i Stockholm - kan förändra arbetsmiljön till det bättre. Om nio anställda av tio på en It-avdelning säger att de upplever en osund press och en stress på jobbet så är det siffror som talar ett tydligt språk och det ska i sin tur leda till att företaget också börjar arbeta med att reducera stressen och minska kraven.

Vilket också många gjort. Man använder hälsokontroller som ett startskott för att förändra saker och ting till det bättre. Här borde fler branscher och företag ta efter. Har man problem med sjukskrivningar och minskad produktion så är hälsokontroller i Stockholm ett bra första steg för att byta riktning.

8 Apr 2022