Effektivare verksamhet med videokonferens

Många företag har problem med skenande resekostnader; resor som därtill inte är särskilt givande sett till resultatet. Att skicka sina anställda på kundmöten, på möten med olika leverantörer samt möten med affärspartners är en stor post i budgeten och fråga är om dessa pengar inte kan läggas på någonting bättre?

Vi anser det och vi ska titta lite närmare på tekniken som möjliggör att det fysiska mötet - och resorna till detta - uteblir och där man, trots det, når samma effekt. Vi tänkte slå ett slag för en videokonferens och varför en investering i den nödvändiga teknik som krävs enbart är av godo. Här kommer några starka argument:

  • Färre resdagar. I och med att en videokonferens hålls i företagets ordinarie lokaler så effektiviseras arbetet. Inga resdagar, ingen trist väntan på en massa flygterminaler och inga långa väntetider på taxi. Efter avslutad videokonferens så kan medarbetarna direkt återgå till andra uppgifter.
  • Lägre omkostnader: Som sagt, resor kostar pengar och ställer man den summan mot att invester i teknik som möjliggör en videokonferens så handlar det om riktigt stor vinst.
  • Bättre för miljön. Flyget är en av de största miljöbovarna som finns. Att - som så ofta sker - flyga i ett halvfullt plan, enbart för ett icke-givande kundmöte är allt annat än miljövänligt. Som företag kan ni dessutom profilera er som mer miljövänligt - något som kan ge er ett bättre rykte och som kan leda till nya, mer medvetna, kunder.
  • Samlad styrka. Vad händer vid ett möte där frågor ställs och där du som anställd inte har något bra svar? Håller du en videokonferens så finns hela personalstyrkan tillgänglig - du kan exempelvis bjuda in en tekniker som direkt kan svara på frågorna som ställs. Mycket tyder på att det i slutändan leder till mer sälj, bättre resultat och en ökad omsättning.

 

Tänk på detta då ni väljer system för framtida videokonferenser

Det finns många företag som erbjuder lösningar som möjliggör en videokonferens - alla med olika för- och nackdelar och till olika priser. Utan att peka på någon specifik lösning som bättre än någon annan så tänkte vi ge några tips kring på vad man ska basera sina val på.

  • Bra bild och ljud. En videokonferens ska kännas som en ett “riktigt” möte. Dets ka kännas - och höras - som om ni sitter i samma lokal.
  • Portabel lösning: Vilket rum som helst ska kunna användas; en videokonferens ska kunna hållas vid “röd flagg”. En situation som kräver snabb lösning måste kunna hanteras per omgående - en mer portabel teknik är därför att föredra.


Lätthanterlig teknik. Rent krasst så ska alla anställda kunna dra nytta av tekniken och kunna sätta upp en videokonferens när som helst då tillfället kräver en sådan. Försök att sikta på teknik som inte är allt för avancerad sett till användningen.

 

 

1 Dec 2017