Hur kan man motverka sexualbrott online?

Många tänker sig sexualbrott som någonting som enbart sker fysisk. De flesta har exempelvis en bild av en typisk våldtäkt som någonting som sker utomhus, av en okänd gärningsman och i skydd av mörker. Dessa äger också rum, men de allra flesta sker emellertid av en för offret känd förövare och inte sällan också i det egna hemmet. Sexuella övergrepp, sexuella trakasserier och sexualbrott sker överallt och på alla tänkbara platser. Ser man till internet så är det långt ifrån någon fredad zon. Tvärtom.

Antalet anmälningar gällande sexualbrott online ökar dramatiskt och tyvärr så ser man att många av de drabbade är barn och tonåringar. Mycket av detta kan förklaras av att man som ung saknar konsekvenstänk och att man har svårt att se fällor. För en gärningsman så innebär internet en helt ny spelplan där man i lugn och ro kan närma sig sina offer, bygga upp ett förtroende och därefter utnyttja den situation som uppstått. Vilket kan innebära att man tvingar sig till exempelvis bilder som man sedan använder i syfte att utpressa sig till andra, fysiska sexualla tjänster.

Ett klart exempel på ett sexualbrott och något som tyvärr inte är ovanligt att se. Tyvärr, ska tilläggas, finns även ett stort mörkertal gällande detta. Sexuella övergrepp som sker online är svåra att anmäla för offer som ofta kan känna skam över det som hänt och uppleva att det är ens eget fel. I synnerhet gäller detta för ungdomar som har väldigt svårt att finna modet som krävs för att anmäla. Det handlar om en cirkel som måste brytas.

Information är förebyggande mot sexualbrott

En stor nyckel till att komma till bukt med detta enorma problem handlar om information. Polisen arbetar numera väldigt aktivt med att informera i skolor om vad som händer online, vilka risker som finns, hur förövare agerar, om vad som är okej och inte och hur barn och ungdomar ska kunna vara på nätet utan att riskera att bli utsatt för ett sexualbrott. Denna information gör skillnad och det handlar om någonting som definitivt kan förhindra framtida brott.

En stor del av ansvaret kommer dock att ligga på föräldrarna. Många litar blint på barnens omdömen och man har svårt att tänka sig att just den egna tonåringen ska råka illa ut. Det är väl bättre att barnet är hemma och framför datorn än ute på stan och ränner? Den hållningen kan bli väldigt problematisk sett till det vi ovan nämnde: spelplanen har ändrats och förövarna har hittat helt nya tillvägagångssätt för att både kontakta och - slutligen - rent fysisk närma sig sina offer. Här krävs ett preventivt arbete där man som förälder dels skaffar sig kunskap om vad som egentligen sker online och dels också en kunskap om var det egna barnet befinner sig, vilka sidor som besökt och vilka sociala medier som används.

Prata om vad som händer på nätet

Här måste man samtala och inkludera den virtuella världen i de dagliga samtalen man har med barnet. Hur var det i skolan, vilken sida har du varit på idag och vilka pratade du med, hur gick träningen? Det som sker online ska inte vara frånskilt det vanliga livet. Det är en sak som gör skillnad och som skapar en större öppenhet. Man måste givetvis även tala om risker som finns på nätet och göra det med samma öppna tonläge som man gör gällande risker som finns ute i den vanliga världen.

En avslutande och viktig sak är följande: om din tonåring skulle visa sig vara utsatt för ett sexualbrott online så ska du stötta hen i detta. Hen visar mod att berätta och du ska inte vara dömande: ditt jobb är att stötta och hjälpa ditt barn att ta ärendet vidare rent juridiskt.

27 Mar 2022